Azərbaycan Milli Ensiklopediyası

“AZƏRBAYCAN MİLLİ ENSİKLOPEDİYASI” ELMİ MƏRKƏZİ

 

DİREKTOR

akademik T.M.Nağıyev

 

Direktor müavinləri

b. e. d., professor Ş.R.İbrahimov, A.Ə.Sultanov, V.İ. Quliyev, B.R.İbrahimov  

 

“FİZİKA, RİYAZİYYAT, MEXANİKA, KOSMOS, ASTRONOMİYA” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – fizika-riyaziyyat e.n. M.Ə.Əkbərov; redaksiya müdirinin müavini – S.H.Niyazova; böyük elmi redaktorlar –  S.V.Davudova, Z.A.Tağıyeva.

 

“KİMYA, BİOLOGİYA, MİKROBİOLOGİYA, TİBB, TORPAQŞÜNASLIQ” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – kimya e.n. V.A.Adıgözəlov; redaksiya müdirinin müavini – kimya e.n. M.İ.Bağmanova; böyük elmi redaktorlar – V.M.İmaməliyeva, S.Ə.Məmmədova.

 

“TEXNİKA, NEFT-MƏDƏN İŞLƏRİ, İNFORMATİKA, ELEKTRONİKA” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – G.G.Qocayeva; redaksiya müdirinin  müavini – kimya e.n. F.Ə.Yunisova; böyük elmi redaktorlar – E.K.Cabarova, E.B.İsgəndərov, H.R.Qasımova; elmi redaktor – M.V.Məmmədova.

     

“COĞRAFİYA, GEOLOGİYA, GEOFİZİKA, ƏTRAF MÜHİT, EKOLOGİYA” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – B.C.Nəcəfov; redaksiya müdirinin  müavini –N.F.Əlibəyova; böyük elmi redaktor – A.Ə.Kərimova.

    

“ÜMUMİ TARİX, AZƏRBAYCAN TARİXİ VƏ ARXEOLOGİYA” ELMİ REDAKSİYASI 

Redaksiya müdiri – tarix  e.n.  R.S.Məlikov; redaksiya müdirinin  müavini – L.N.Rizvanova;  böyük elmi redaktorlar – D.Q.Əliyeva, N.A.Tağızadə; elmi redaktor – E.V.Talıbova.

    

“ƏDƏBİYYAT, DİLÇİLİK, MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – pedaqoji e.n. Z.H.Abdullayev; böyük elmi redaktorlar – F.A.Bakıxanova, Ş.F.Əliyeva, N.İ.Hüseynova, Ə.S.Zeynalova; elmi redaktor – F.A.Ağayev.

     

“SOSİAL-İCTİMAİ SAHƏLƏR, FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ” ELMİ REDAKSİYASI 

Redaksiya  müdiri – H.M.Dayıyev;  redaksiya  müdirinin müavini – Q.Ə.Rəhimov; böyük elmi redaktorlar – A.Ş.Əhmədzadə,  E.X.Kərimov, A.A.Rəfiyeva.

   

“TƏHSİL, MƏTBUAT, TELEVİZİYA, İNTERNET, TURİZM VƏ İDMAN” ELMİ REDAKSİYASI 

Redaksiya müdiri – S.M.Mehrəliyeva; redaksiya müdirinin müavini – H.M.Eldarova; böyük elmi redaktorlar – A.H.Xəlil, E.A.Rəsulov.

      

“İQTİSADİYYAT” ELMİ REDAKSİYASI 

Redaksiya müdirinin müavini – A.R.Bayramzadə; böyük elmi redaktorlar – G.A.Aşurova, G.Ə.Hacıyeva, K.N.Məcidov.

    

“ELMİ-ƏDƏBİ NƏZARƏT VƏ BİBLİOQRAFİYA” REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – E.Ə.Məmmədova; redaksiya müdirinin müavini – G.K.Əsədova; böyük elmi redaktorlar – Ç.N.Əhmədova, R.Ə.Rəhimova, T.M.Rüstəmova, N.Ə.Rzayeva.

 

SÖZLÜK REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – H.S.Mirtəqəvi; böyük elmi redaktorlar – X.G.Hüseynova, K.Ə.Yüzbaşova.

 

“KOMPYUTER TƏRTİBATI, İLLÜSTRASİYA VƏ KARTOQRAFİYA” ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri – M.B.Orucov; şöbə müdirinin müavini – Ş.Z.Həsənli; böyük elmi redaktorlar – L.Q.Hətəmova, A.K.Səmədzadə; elmi redaktor – A.E.Quliyeva.

 

“TEXNİKİ TƏRTİBAT VƏ KORREKTURA” ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri – X.İ.Yüzbaşova; şöbə müdirinin müavini – N.O.Əliyeva; böyük elmi redaktor R.Q.Məmmədova.

 

KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri – K.M.Hüseynov; böyük elmi redaktorlar – M.İ.Əsədova, R.X.Mütəllimzadə; elmi redaktor – T.Ə.Əliyeva.

 

İNFORMASİYA, TƏRCÜMƏ VƏ ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏR ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri – Z.Ə.Baxşiyeva; şöbə müdirinin müavini L.Ə.Allahverənzadə; mütəxəssislər – A.S.İbrahimova, Z.A.Zaytseva.

 

KİTABXANA

Kitabxana müdiri – F.M.Mir-Mövsümov; böyük elmi redaktorlar –  L.Ş.Abbasova, R.D.Yusifova; elmi redaktor –  A.E.Şükürova; kiçik elmi redaktor – F.Q.Musayeva.