Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAD ARTEZİAN HÖVZƏSİ

  ÇAD ARTEZİAN HÖVZƏSİ – Çad ərazisini, Nigeriyanın şm.-q.-ini, Nigerin ş.- ini və Əlcəzairin c.-ş.-ini əhatə edir. Sah. 1,64 mln. km2-dir. Struktur cəhətdən Çad sineklizi və onu haşiyələyən Kembriyəqədər massivlərin (Daqomeya-Nigeriya, Ahaqqar, Tibesti, Kamerun) yamacları hüdudlarındadır. Alt Tabaşirin süxurları ilə əlaqədar şirin suyun proqnoz ehtiyatı 20 min km3, Pliosen-Dördüncü dövr süxurları ilə əlaqədar isə 3,6 min km3-dir. Alt Tabaşir çöküntülərindəki sular hidrokarbonatlı-kükürdlü-kalsiumlu-maqneziumludur; quyuların debiti 0,1–8 l/san-dir. Pliosen-Dördüncü dövr çöküntülərindəki sular hidrokarbonatlı-natriumlu və kükürdlü-hidrokarbo- natlı-natriumludur; 5–10 m dərinlikdə qrunt sularının artezian quyularında debiti 2,5–30 l/san-dir. 400 m-dən yuxarı dərinlikdə sular basqılıdır, quyuların debiti 5–10 l/san təşkil edir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAD ARTEZİAN HÖVZƏSİ

  ÇAD ARTEZİAN HÖVZƏSİ – Çad ərazisini, Nigeriyanın şm.-q.-ini, Nigerin ş.- ini və Əlcəzairin c.-ş.-ini əhatə edir. Sah. 1,64 mln. km2-dir. Struktur cəhətdən Çad sineklizi və onu haşiyələyən Kembriyəqədər massivlərin (Daqomeya-Nigeriya, Ahaqqar, Tibesti, Kamerun) yamacları hüdudlarındadır. Alt Tabaşirin süxurları ilə əlaqədar şirin suyun proqnoz ehtiyatı 20 min km3, Pliosen-Dördüncü dövr süxurları ilə əlaqədar isə 3,6 min km3-dir. Alt Tabaşir çöküntülərindəki sular hidrokarbonatlı-kükürdlü-kalsiumlu-maqneziumludur; quyuların debiti 0,1–8 l/san-dir. Pliosen-Dördüncü dövr çöküntülərindəki sular hidrokarbonatlı-natriumlu və kükürdlü-hidrokarbo- natlı-natriumludur; 5–10 m dərinlikdə qrunt sularının artezian quyularında debiti 2,5–30 l/san-dir. 400 m-dən yuxarı dərinlikdə sular basqılıdır, quyuların debiti 5–10 l/san təşkil edir.

  ÇAD ARTEZİAN HÖVZƏSİ

  ÇAD ARTEZİAN HÖVZƏSİ – Çad ərazisini, Nigeriyanın şm.-q.-ini, Nigerin ş.- ini və Əlcəzairin c.-ş.-ini əhatə edir. Sah. 1,64 mln. km2-dir. Struktur cəhətdən Çad sineklizi və onu haşiyələyən Kembriyəqədər massivlərin (Daqomeya-Nigeriya, Ahaqqar, Tibesti, Kamerun) yamacları hüdudlarındadır. Alt Tabaşirin süxurları ilə əlaqədar şirin suyun proqnoz ehtiyatı 20 min km3, Pliosen-Dördüncü dövr süxurları ilə əlaqədar isə 3,6 min km3-dir. Alt Tabaşir çöküntülərindəki sular hidrokarbonatlı-kükürdlü-kalsiumlu-maqneziumludur; quyuların debiti 0,1–8 l/san-dir. Pliosen-Dördüncü dövr çöküntülərindəki sular hidrokarbonatlı-natriumlu və kükürdlü-hidrokarbo- natlı-natriumludur; 5–10 m dərinlikdə qrunt sularının artezian quyularında debiti 2,5–30 l/san-dir. 400 m-dən yuxarı dərinlikdə sular basqılıdır, quyuların debiti 5–10 l/san təşkil edir.