Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAĞAN MİNERAL SU BULAQLARI

  ÇAĞAN MİNERAL SU BULAQLARI – Azərb. Resp. Şamaxı r-nu ərazisində, r-n mərkəzindən 11 km şm.-q.-də, Qırx-bulaq çayının sol sahilində, təqr. 510 m yüksəklikdə yerləşir; iki termal bulaqdan ibarətdir. Birinci bulaqda suyun temp-ru  36,3°C, debiti 170 m3/gün, minerallaşma dərəcəsi 0,9 q/l-dir. Balneoloji tərkibi:

  T 36,3°C D 170 m3/gün pH 7,5 Suyu hidrogen-sulfid və metan qazlı, bromlu, yodlu, xlorlu, hidrokarbonatlı, nat-riumlu-kalsiumludur. İkinci bulaqda suyun temp-ru 33,2°C, debiti 130 m3/gün, minerallaşma dərəcəsi 1,7 q/l-dir.
  Balneoloji tərkibi:
   
  T 33,2°C D 130 m3/gün pH 7,4. Suyu hidrogen-sulfid və metan qazlı, sulfatlı, xlorlu, natriumlu, kalsiumludur. Yerli əhali hər iki sudan vanna qəbulu üçün istifadə edir.
  Əd.: Т агиев И.И., Ибрагимова И.Ш., Бабаев А.М. Ресурсы минеральных и термальных вод Азербайджана. Б., 2001

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAĞAN MİNERAL SU BULAQLARI

  ÇAĞAN MİNERAL SU BULAQLARI – Azərb. Resp. Şamaxı r-nu ərazisində, r-n mərkəzindən 11 km şm.-q.-də, Qırx-bulaq çayının sol sahilində, təqr. 510 m yüksəklikdə yerləşir; iki termal bulaqdan ibarətdir. Birinci bulaqda suyun temp-ru  36,3°C, debiti 170 m3/gün, minerallaşma dərəcəsi 0,9 q/l-dir. Balneoloji tərkibi:

  T 36,3°C D 170 m3/gün pH 7,5 Suyu hidrogen-sulfid və metan qazlı, bromlu, yodlu, xlorlu, hidrokarbonatlı, nat-riumlu-kalsiumludur. İkinci bulaqda suyun temp-ru 33,2°C, debiti 130 m3/gün, minerallaşma dərəcəsi 1,7 q/l-dir.
  Balneoloji tərkibi:
   
  T 33,2°C D 130 m3/gün pH 7,4. Suyu hidrogen-sulfid və metan qazlı, sulfatlı, xlorlu, natriumlu, kalsiumludur. Yerli əhali hər iki sudan vanna qəbulu üçün istifadə edir.
  Əd.: Т агиев И.И., Ибрагимова И.Ш., Бабаев А.М. Ресурсы минеральных и термальных вод Азербайджана. Б., 2001

  ÇAĞAN MİNERAL SU BULAQLARI

  ÇAĞAN MİNERAL SU BULAQLARI – Azərb. Resp. Şamaxı r-nu ərazisində, r-n mərkəzindən 11 km şm.-q.-də, Qırx-bulaq çayının sol sahilində, təqr. 510 m yüksəklikdə yerləşir; iki termal bulaqdan ibarətdir. Birinci bulaqda suyun temp-ru  36,3°C, debiti 170 m3/gün, minerallaşma dərəcəsi 0,9 q/l-dir. Balneoloji tərkibi:

  T 36,3°C D 170 m3/gün pH 7,5 Suyu hidrogen-sulfid və metan qazlı, bromlu, yodlu, xlorlu, hidrokarbonatlı, nat-riumlu-kalsiumludur. İkinci bulaqda suyun temp-ru 33,2°C, debiti 130 m3/gün, minerallaşma dərəcəsi 1,7 q/l-dir.
  Balneoloji tərkibi:
   
  T 33,2°C D 130 m3/gün pH 7,4. Suyu hidrogen-sulfid və metan qazlı, sulfatlı, xlorlu, natriumlu, kalsiumludur. Yerli əhali hər iki sudan vanna qəbulu üçün istifadə edir.
  Əd.: Т агиев И.И., Ибрагимова И.Ш., Бабаев А.М. Ресурсы минеральных и термальных вод Азербайджана. Б., 2001