Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAQODİŞŞA

  ÇAQODİŞŞA (yuxarı axınında Çaqoda) – RF-də, Leninqrad və Voloqda vil.-lərində çay. Moloqa çayının (Volqa hövzəsi) sol qolu. Uz. 242 km, hövzəsinin sah. 9680 km2. Tixvin tirəsindən başlanır. Qidalanması qarışıqdır, qar suları üstünlük təşkil edir. Meqrino k. yaxınlığında ortaillik su sərfi 55,4 m3/san-dir. Apreldən mayadək gursuludur. Noyabr-dekabrdan aprelin sonu mayın əvvəlinədək donmuş olur. 157 km-lik aşağı axını Tixvin su sisteminə daxildir. Ç. hövzəsində ümumi sah. 194 km2 olan təqr. 1,5 min göl və su anbarları var.

  Чагодишша чайы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAQODİŞŞA

  ÇAQODİŞŞA (yuxarı axınında Çaqoda) – RF-də, Leninqrad və Voloqda vil.-lərində çay. Moloqa çayının (Volqa hövzəsi) sol qolu. Uz. 242 km, hövzəsinin sah. 9680 km2. Tixvin tirəsindən başlanır. Qidalanması qarışıqdır, qar suları üstünlük təşkil edir. Meqrino k. yaxınlığında ortaillik su sərfi 55,4 m3/san-dir. Apreldən mayadək gursuludur. Noyabr-dekabrdan aprelin sonu mayın əvvəlinədək donmuş olur. 157 km-lik aşağı axını Tixvin su sisteminə daxildir. Ç. hövzəsində ümumi sah. 194 km2 olan təqr. 1,5 min göl və su anbarları var.

  Чагодишша чайы.

  ÇAQODİŞŞA

  ÇAQODİŞŞA (yuxarı axınında Çaqoda) – RF-də, Leninqrad və Voloqda vil.-lərində çay. Moloqa çayının (Volqa hövzəsi) sol qolu. Uz. 242 km, hövzəsinin sah. 9680 km2. Tixvin tirəsindən başlanır. Qidalanması qarışıqdır, qar suları üstünlük təşkil edir. Meqrino k. yaxınlığında ortaillik su sərfi 55,4 m3/san-dir. Apreldən mayadək gursuludur. Noyabr-dekabrdan aprelin sonu mayın əvvəlinədək donmuş olur. 157 km-lik aşağı axını Tixvin su sisteminə daxildir. Ç. hövzəsində ümumi sah. 194 km2 olan təqr. 1,5 min göl və su anbarları var.

  Чагодишша чайы.