Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOXİLLİK DONUŞLUQ


  ÇOXİLLİK DONUŞLUQ, D a i m i  d o n u ş l u q, Ç o x i l l i  k  d o n u ş l u q   s  ü ­x u r l a r ı – uzun müddət (bir neçə ildən min illərə qədər) donmuş halda olan torpaq örtüyünün üst səthindən bir qədər dərində yerləşən mənfi temp-­rlu, buzlu süxurlar. Ç.d. süxurları kriolitozonanın əsas kütləsi­ni təşkil edir; əsasən, Şimal yarımkürəsin­də (Avrasiyanın şm.-­ı və Şimali Amerikada) yayılmışdır; qurunun təqr. 25, RF ərazisinin (Avropa hissəsinin, Qərbi Sibir və Yenisey çayından ş.-­dəkı ərazilərin şm.-­ı) 65%­ini tutur. Ç.d., həmçinin Antarktidada buzlaq­altı süxurlarda, Arktika dənizlərinin şelf zonasında və Arktika hövzəsi akvatoriyasının əksər hissəsində yayılmışdır. Ç.d. ərazinin iqtisadi cəhətdən mənimsənil­ məsində spesifik şərait tələb edir. Donuş­luq süxurlarının yayıldığı r­nlarda tikiləcək müxtəlif növ qurğuların layihələşdiril­ məsinin elmi əsasları mühəndisi geokrio­logiya tərəfindən hazırlanır. Bəzən Ç.d. termini “çoxillik kriolitozona” termininin sinonimi kimi işlədilir.

   Чохиллик донушлуг. Лена чайынын сащилляри (Йакутийа).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOXİLLİK DONUŞLUQ


  ÇOXİLLİK DONUŞLUQ, D a i m i  d o n u ş l u q, Ç o x i l l i  k  d o n u ş l u q   s  ü ­x u r l a r ı – uzun müddət (bir neçə ildən min illərə qədər) donmuş halda olan torpaq örtüyünün üst səthindən bir qədər dərində yerləşən mənfi temp-­rlu, buzlu süxurlar. Ç.d. süxurları kriolitozonanın əsas kütləsi­ni təşkil edir; əsasən, Şimal yarımkürəsin­də (Avrasiyanın şm.-­ı və Şimali Amerikada) yayılmışdır; qurunun təqr. 25, RF ərazisinin (Avropa hissəsinin, Qərbi Sibir və Yenisey çayından ş.-­dəkı ərazilərin şm.-­ı) 65%­ini tutur. Ç.d., həmçinin Antarktidada buzlaq­altı süxurlarda, Arktika dənizlərinin şelf zonasında və Arktika hövzəsi akvatoriyasının əksər hissəsində yayılmışdır. Ç.d. ərazinin iqtisadi cəhətdən mənimsənil­ məsində spesifik şərait tələb edir. Donuş­luq süxurlarının yayıldığı r­nlarda tikiləcək müxtəlif növ qurğuların layihələşdiril­ məsinin elmi əsasları mühəndisi geokrio­logiya tərəfindən hazırlanır. Bəzən Ç.d. termini “çoxillik kriolitozona” termininin sinonimi kimi işlədilir.

   Чохиллик донушлуг. Лена чайынын сащилляри (Йакутийа).

  ÇOXİLLİK DONUŞLUQ


  ÇOXİLLİK DONUŞLUQ, D a i m i  d o n u ş l u q, Ç o x i l l i  k  d o n u ş l u q   s  ü ­x u r l a r ı – uzun müddət (bir neçə ildən min illərə qədər) donmuş halda olan torpaq örtüyünün üst səthindən bir qədər dərində yerləşən mənfi temp-­rlu, buzlu süxurlar. Ç.d. süxurları kriolitozonanın əsas kütləsi­ni təşkil edir; əsasən, Şimal yarımkürəsin­də (Avrasiyanın şm.-­ı və Şimali Amerikada) yayılmışdır; qurunun təqr. 25, RF ərazisinin (Avropa hissəsinin, Qərbi Sibir və Yenisey çayından ş.-­dəkı ərazilərin şm.-­ı) 65%­ini tutur. Ç.d., həmçinin Antarktidada buzlaq­altı süxurlarda, Arktika dənizlərinin şelf zonasında və Arktika hövzəsi akvatoriyasının əksər hissəsində yayılmışdır. Ç.d. ərazinin iqtisadi cəhətdən mənimsənil­ məsində spesifik şərait tələb edir. Donuş­luq süxurlarının yayıldığı r­nlarda tikiləcək müxtəlif növ qurğuların layihələşdiril­ məsinin elmi əsasları mühəndisi geokrio­logiya tərəfindən hazırlanır. Bəzən Ç.d. termini “çoxillik kriolitozona” termininin sinonimi kimi işlədilir.

   Чохиллик донушлуг. Лена чайынын сащилляри (Йакутийа).