Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇARXLI GƏMİ

  ÇAРХЛЫ ЭЯМИ – щярякятвериъиси бир вя йа ики авар чархы олан эями; авар чархлары эяминин кянарларында (бортларында) вя йа архасында йерляширди. Илк йарарлы Ч.э. 1807 илдя америкалы ихтирачы П. Фултонун йаратдыьы “Клермонт” бухар эямиси олмушдур.


  “Клермонт” чархлы бцхар эямиси. 1909.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇARXLI GƏMİ

  ÇAРХЛЫ ЭЯМИ – щярякятвериъиси бир вя йа ики авар чархы олан эями; авар чархлары эяминин кянарларында (бортларында) вя йа архасында йерляширди. Илк йарарлы Ч.э. 1807 илдя америкалы ихтирачы П. Фултонун йаратдыьы “Клермонт” бухар эямиси олмушдур.


  “Клермонт” чархлы бцхар эямиси. 1909.

  ÇARXLI GƏMİ

  ÇAРХЛЫ ЭЯМИ – щярякятвериъиси бир вя йа ики авар чархы олан эями; авар чархлары эяминин кянарларында (бортларында) вя йа архасында йерляширди. Илк йарарлы Ч.э. 1807 илдя америкалы ихтирачы П. Фултонун йаратдыьы “Клермонт” бухар эямиси олмушдур.


  “Клермонт” чархлы бцхар эямиси. 1909.