Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇARNOKİT

  ÇARNOKİT (Kəlkətə ş.-nin əsasını qoyan C. Çarnokanın adı ilə) – süxur; mikroklinli qranitin hiperstenli növü. Kalium çöl şpatlarından (15–20%), oliqoklazdan (təqr. 50%), kvarsdan (təqr. 30%) və hiperstendən (2–7%) ibarətdir. Tərkibində həmçinin qranat, diopsid, biotit, hornblend, aksessor minerallardan maqnetit, apatit, zirkon və s. iştirak edir. Rəngi tünd, nadir hallarda mavi çalarlı açıq bozdur. Qranit allotriomorfdənəli, bəzən porfir strukturludur. Metasomatik mənşəli hesab olunur. “Ç.” termini ilk dəfə 1900 ildə ingilis geoloqu T. Holland tərəfindən təklif olunmuşdur.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇARNOKİT

  ÇARNOKİT (Kəlkətə ş.-nin əsasını qoyan C. Çarnokanın adı ilə) – süxur; mikroklinli qranitin hiperstenli növü. Kalium çöl şpatlarından (15–20%), oliqoklazdan (təqr. 50%), kvarsdan (təqr. 30%) və hiperstendən (2–7%) ibarətdir. Tərkibində həmçinin qranat, diopsid, biotit, hornblend, aksessor minerallardan maqnetit, apatit, zirkon və s. iştirak edir. Rəngi tünd, nadir hallarda mavi çalarlı açıq bozdur. Qranit allotriomorfdənəli, bəzən porfir strukturludur. Metasomatik mənşəli hesab olunur. “Ç.” termini ilk dəfə 1900 ildə ingilis geoloqu T. Holland tərəfindən təklif olunmuşdur.

   

  ÇARNOKİT

  ÇARNOKİT (Kəlkətə ş.-nin əsasını qoyan C. Çarnokanın adı ilə) – süxur; mikroklinli qranitin hiperstenli növü. Kalium çöl şpatlarından (15–20%), oliqoklazdan (təqr. 50%), kvarsdan (təqr. 30%) və hiperstendən (2–7%) ibarətdir. Tərkibində həmçinin qranat, diopsid, biotit, hornblend, aksessor minerallardan maqnetit, apatit, zirkon və s. iştirak edir. Rəngi tünd, nadir hallarda mavi çalarlı açıq bozdur. Qranit allotriomorfdənəli, bəzən porfir strukturludur. Metasomatik mənşəli hesab olunur. “Ç.” termini ilk dəfə 1900 ildə ingilis geoloqu T. Holland tərəfindən təklif olunmuşdur.