Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇATLAR

  ÇATLAR – süxurlarda, demək olar ki, cüzi və ya heç bir yerdəyişmə yaratmayan qırılmalar. Ç. mənşəyinə görə tektonik (tektoklazlar) və qeyri-tektonik olurlar. Tektonik çatlar inkişafda olan strukturların daxilində baş verən deformasiyalarla sıx əlaqədə olur. Qeyri-tektonik çatlar, əsasən, gec diagenez və epigenez prosesləri ilə bağlıdır. Yer üzərinə çıxan süxurlarda, dağ-mədən qazımalarında, kernlərdə adi gözlə müşahidə edilən Ç. makroçat, eni 3 sm-dən az olan Ç. klivaj çatları adlanırlar. Ç. əmələ gəlməsinə səbəb olan mexaniki təsirlərdən asılı olaraq aralanma, əyilmə, qırılma, sadə, ümumi və s. ayrılır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇATLAR

  ÇATLAR – süxurlarda, demək olar ki, cüzi və ya heç bir yerdəyişmə yaratmayan qırılmalar. Ç. mənşəyinə görə tektonik (tektoklazlar) və qeyri-tektonik olurlar. Tektonik çatlar inkişafda olan strukturların daxilində baş verən deformasiyalarla sıx əlaqədə olur. Qeyri-tektonik çatlar, əsasən, gec diagenez və epigenez prosesləri ilə bağlıdır. Yer üzərinə çıxan süxurlarda, dağ-mədən qazımalarında, kernlərdə adi gözlə müşahidə edilən Ç. makroçat, eni 3 sm-dən az olan Ç. klivaj çatları adlanırlar. Ç. əmələ gəlməsinə səbəb olan mexaniki təsirlərdən asılı olaraq aralanma, əyilmə, qırılma, sadə, ümumi və s. ayrılır.

  ÇATLAR

  ÇATLAR – süxurlarda, demək olar ki, cüzi və ya heç bir yerdəyişmə yaratmayan qırılmalar. Ç. mənşəyinə görə tektonik (tektoklazlar) və qeyri-tektonik olurlar. Tektonik çatlar inkişafda olan strukturların daxilində baş verən deformasiyalarla sıx əlaqədə olur. Qeyri-tektonik çatlar, əsasən, gec diagenez və epigenez prosesləri ilə bağlıdır. Yer üzərinə çıxan süxurlarda, dağ-mədən qazımalarında, kernlərdə adi gözlə müşahidə edilən Ç. makroçat, eni 3 sm-dən az olan Ç. klivaj çatları adlanırlar. Ç. əmələ gəlməsinə səbəb olan mexaniki təsirlərdən asılı olaraq aralanma, əyilmə, qırılma, sadə, ümumi və s. ayrılır.