Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇATMA


  ÇATMA, Çatmadağ – İrəvan xanlığı Vedibasar mahalının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r-nu) Millidərə bölgəsində, Çatmadağda azərb.-ların yaşadığı kənd. 1863 ildə Vedibasar mahalının Kiçik Vedi k.-ndən köçüb gəlmiş ailələr tərəfindən salınmışdır. Uzun müddət Çatmadağ k. adlanmışdır. 1918–20 illərdə kənd erməni daşnaklarının hücumlarına məruz qalmış, dağıdılmış, əhalisi qovulmuşdur. 1922 ildə əhalinin bir hissəsi geri qayıtmış və bu zaman kəndə yeni köçmüş müsəlman kürdləri ilə yanaşı yaşamışdır. 1930-cu illərdə kənd ləğv edilmiş, əhalisi Vedi və Qəmərli r-nlarının kəndlərinə köçüb getməyə məcbur olmuşdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇATMA


  ÇATMA, Çatmadağ – İrəvan xanlığı Vedibasar mahalının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r-nu) Millidərə bölgəsində, Çatmadağda azərb.-ların yaşadığı kənd. 1863 ildə Vedibasar mahalının Kiçik Vedi k.-ndən köçüb gəlmiş ailələr tərəfindən salınmışdır. Uzun müddət Çatmadağ k. adlanmışdır. 1918–20 illərdə kənd erməni daşnaklarının hücumlarına məruz qalmış, dağıdılmış, əhalisi qovulmuşdur. 1922 ildə əhalinin bir hissəsi geri qayıtmış və bu zaman kəndə yeni köçmüş müsəlman kürdləri ilə yanaşı yaşamışdır. 1930-cu illərdə kənd ləğv edilmiş, əhalisi Vedi və Qəmərli r-nlarının kəndlərinə köçüb getməyə məcbur olmuşdur.

  ÇATMA


  ÇATMA, Çatmadağ – İrəvan xanlığı Vedibasar mahalının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r-nu) Millidərə bölgəsində, Çatmadağda azərb.-ların yaşadığı kənd. 1863 ildə Vedibasar mahalının Kiçik Vedi k.-ndən köçüb gəlmiş ailələr tərəfindən salınmışdır. Uzun müddət Çatmadağ k. adlanmışdır. 1918–20 illərdə kənd erməni daşnaklarının hücumlarına məruz qalmış, dağıdılmış, əhalisi qovulmuşdur. 1922 ildə əhalinin bir hissəsi geri qayıtmış və bu zaman kəndə yeni köçmüş müsəlman kürdləri ilə yanaşı yaşamışdır. 1930-cu illərdə kənd ləğv edilmiş, əhalisi Vedi və Qəmərli r-nlarının kəndlərinə köçüb getməyə məcbur olmuşdur.