Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOKRAK REGİOMƏRTƏBƏSİ

  ÇOKRÁK REGİOMӘRTӘBӘSİ [Kerç y-­a-­nda Çokrak gölünə görə] – Orta Mio­senin aşağıdan ikinci regiomərtəbəsi. Qərbi Avropada Torton mərtəbəsinin alt hissəsinə müvafiqdir. 1884 ildə N.İ. Andrusov ayır­ mışdır. Qara dəniz–Xəzər hövzəsində geniş yayılmışdır. Azərb. Resp.-­nda Ç.r.  Böyük Qafqazın c.-­ş. yamaclarında, Kür­Araz çökəkliyində, Talış d­-rında və s. sahələrdə məlumdur. Qumlu­gilli, gilli­mergelli sü­xurlardan ibarətdir. Xarakter faunası, əsa­sən, ikitayqabıqlı molyusklardır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOKRAK REGİOMƏRTƏBƏSİ

  ÇOKRÁK REGİOMӘRTӘBӘSİ [Kerç y-­a-­nda Çokrak gölünə görə] – Orta Mio­senin aşağıdan ikinci regiomərtəbəsi. Qərbi Avropada Torton mərtəbəsinin alt hissəsinə müvafiqdir. 1884 ildə N.İ. Andrusov ayır­ mışdır. Qara dəniz–Xəzər hövzəsində geniş yayılmışdır. Azərb. Resp.-­nda Ç.r.  Böyük Qafqazın c.-­ş. yamaclarında, Kür­Araz çökəkliyində, Talış d­-rında və s. sahələrdə məlumdur. Qumlu­gilli, gilli­mergelli sü­xurlardan ibarətdir. Xarakter faunası, əsa­sən, ikitayqabıqlı molyusklardır.

  ÇOKRAK REGİOMƏRTƏBƏSİ

  ÇOKRÁK REGİOMӘRTӘBӘSİ [Kerç y-­a-­nda Çokrak gölünə görə] – Orta Mio­senin aşağıdan ikinci regiomərtəbəsi. Qərbi Avropada Torton mərtəbəsinin alt hissəsinə müvafiqdir. 1884 ildə N.İ. Andrusov ayır­ mışdır. Qara dəniz–Xəzər hövzəsində geniş yayılmışdır. Azərb. Resp.-­nda Ç.r.  Böyük Qafqazın c.-­ş. yamaclarında, Kür­Araz çökəkliyində, Talış d­-rında və s. sahələrdə məlumdur. Qumlu­gilli, gilli­mergelli sü­xurlardan ibarətdir. Xarakter faunası, əsa­sən, ikitayqabıqlı molyusklardır.