Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAY HÖVZƏSİ

  ÇAY HÖVZƏSİ – yer səthinin çayı yaxud çay sistemini qidalandıran sutoplayıcı hissəsi. Hər bir Ç.h.-nin səth və yeraltı sutoplayıcısı olur. Bu sutoplayıcıların sərhədləri, adətən, üst-üstə düşmür. Hövzənin yeraltı sutoplayıcısının sərhədlərini təyin etmək çətin olduğundan səth sutoplayıcı sahəni Ç.h.-nin sahəsi kimi qəbul edirlər. Ç.h. axarlı və axarsız (bax Axarsız ərazi) olur. Ç.h.- ləri biri-birindən suayırıcılarla ayrılır. Hövzələrin forma və ölçüləri relyefin coğrafi mövqeyindən və geol. quruluşundan asılı olaraq müxtəlif olur. Hər bir çay qolunun öz kiçik hövzəsi olur və bunların cəmi əsas çayın hövzəsini əmələ gətirir. Ç.h.-lərinin sahəsi bir neçə km2-dən mln. km2-ədək dəyişir. Ən böyük Ç.h.  Amazona məxsusdur – 7180 min km2.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAY HÖVZƏSİ

  ÇAY HÖVZƏSİ – yer səthinin çayı yaxud çay sistemini qidalandıran sutoplayıcı hissəsi. Hər bir Ç.h.-nin səth və yeraltı sutoplayıcısı olur. Bu sutoplayıcıların sərhədləri, adətən, üst-üstə düşmür. Hövzənin yeraltı sutoplayıcısının sərhədlərini təyin etmək çətin olduğundan səth sutoplayıcı sahəni Ç.h.-nin sahəsi kimi qəbul edirlər. Ç.h. axarlı və axarsız (bax Axarsız ərazi) olur. Ç.h.- ləri biri-birindən suayırıcılarla ayrılır. Hövzələrin forma və ölçüləri relyefin coğrafi mövqeyindən və geol. quruluşundan asılı olaraq müxtəlif olur. Hər bir çay qolunun öz kiçik hövzəsi olur və bunların cəmi əsas çayın hövzəsini əmələ gətirir. Ç.h.-lərinin sahəsi bir neçə km2-dən mln. km2-ədək dəyişir. Ən böyük Ç.h.  Amazona məxsusdur – 7180 min km2.

  ÇAY HÖVZƏSİ

  ÇAY HÖVZƏSİ – yer səthinin çayı yaxud çay sistemini qidalandıran sutoplayıcı hissəsi. Hər bir Ç.h.-nin səth və yeraltı sutoplayıcısı olur. Bu sutoplayıcıların sərhədləri, adətən, üst-üstə düşmür. Hövzənin yeraltı sutoplayıcısının sərhədlərini təyin etmək çətin olduğundan səth sutoplayıcı sahəni Ç.h.-nin sahəsi kimi qəbul edirlər. Ç.h. axarlı və axarsız (bax Axarsız ərazi) olur. Ç.h.- ləri biri-birindən suayırıcılarla ayrılır. Hövzələrin forma və ölçüləri relyefin coğrafi mövqeyindən və geol. quruluşundan asılı olaraq müxtəlif olur. Hər bir çay qolunun öz kiçik hövzəsi olur və bunların cəmi əsas çayın hövzəsini əmələ gətirir. Ç.h.-lərinin sahəsi bir neçə km2-dən mln. km2-ədək dəyişir. Ən böyük Ç.h.  Amazona məxsusdur – 7180 min km2.