Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAY SİSTEMİ

  ÇAY SİSTEMİ – suyunu ümumi bir axınla dənizə yaxud gölə tökən çaylar məcmusu; ərazinin hidroqrafiya şəbəkəsinin hissəsi. Əsas çaydan və ona tökülən 1-ci, 2- ci, 3-cü və s. dərəcəli qollardan ibarətdir. 1- ci dərəcəli qol bilavasitə əsas çaya tökülən qoldur. 2-ci dərəcəli qol 1-ci dərəcəli qola tökülən qoldur və s. Məs., Kür çayına tö- külən Araz çayı 1-ci dərəcəli qoldur, Araza tökülən Həkəri çayı 2-ci dərəcəli qoldur, Həkəriyə tökülən Hocazsu çayı 3-cü dərəcəli qoldur. İri Ç.s.-nin 20-ci dərəcəyədək qolu olur. Ç.s. əsas çayın adı ilə adlanır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAY SİSTEMİ

  ÇAY SİSTEMİ – suyunu ümumi bir axınla dənizə yaxud gölə tökən çaylar məcmusu; ərazinin hidroqrafiya şəbəkəsinin hissəsi. Əsas çaydan və ona tökülən 1-ci, 2- ci, 3-cü və s. dərəcəli qollardan ibarətdir. 1- ci dərəcəli qol bilavasitə əsas çaya tökülən qoldur. 2-ci dərəcəli qol 1-ci dərəcəli qola tökülən qoldur və s. Məs., Kür çayına tö- külən Araz çayı 1-ci dərəcəli qoldur, Araza tökülən Həkəri çayı 2-ci dərəcəli qoldur, Həkəriyə tökülən Hocazsu çayı 3-cü dərəcəli qoldur. İri Ç.s.-nin 20-ci dərəcəyədək qolu olur. Ç.s. əsas çayın adı ilə adlanır.

  ÇAY SİSTEMİ

  ÇAY SİSTEMİ – suyunu ümumi bir axınla dənizə yaxud gölə tökən çaylar məcmusu; ərazinin hidroqrafiya şəbəkəsinin hissəsi. Əsas çaydan və ona tökülən 1-ci, 2- ci, 3-cü və s. dərəcəli qollardan ibarətdir. 1- ci dərəcəli qol bilavasitə əsas çaya tökülən qoldur. 2-ci dərəcəli qol 1-ci dərəcəli qola tökülən qoldur və s. Məs., Kür çayına tö- külən Araz çayı 1-ci dərəcəli qoldur, Araza tökülən Həkəri çayı 2-ci dərəcəli qoldur, Həkəriyə tökülən Hocazsu çayı 3-cü dərəcəli qoldur. İri Ç.s.-nin 20-ci dərəcəyədək qolu olur. Ç.s. əsas çayın adı ilə adlanır.