Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAY YATAĞI

  ÇAY YATAĞI – gursulu dövrlər arasındakı müddət ərzində çay dərəsinin su axan ən alçaq hissəsi. Vaxtaşırı və ya epizodik olaraq quruyan çay dərələrində quru Ç.y.-ları yaranır. Düzənlik çaylarının yatağı əyri- üyrü olur, daha dərin sahələrlə bərabər bir qədər dayaz hissələrin olması ilə xarakterizə edilir. Dağ çaylarının yatağı isə nisbətən düz olur, şəlalələr və astanalar xarakterikdir, iri çay daşları ilə qalaqlanmış olur. Böyük Ç.y.-nın eni bir neçə km-ə çatır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAY YATAĞI

  ÇAY YATAĞI – gursulu dövrlər arasındakı müddət ərzində çay dərəsinin su axan ən alçaq hissəsi. Vaxtaşırı və ya epizodik olaraq quruyan çay dərələrində quru Ç.y.-ları yaranır. Düzənlik çaylarının yatağı əyri- üyrü olur, daha dərin sahələrlə bərabər bir qədər dayaz hissələrin olması ilə xarakterizə edilir. Dağ çaylarının yatağı isə nisbətən düz olur, şəlalələr və astanalar xarakterikdir, iri çay daşları ilə qalaqlanmış olur. Böyük Ç.y.-nın eni bir neçə km-ə çatır.

  ÇAY YATAĞI

  ÇAY YATAĞI – gursulu dövrlər arasındakı müddət ərzində çay dərəsinin su axan ən alçaq hissəsi. Vaxtaşırı və ya epizodik olaraq quruyan çay dərələrində quru Ç.y.-ları yaranır. Düzənlik çaylarının yatağı əyri- üyrü olur, daha dərin sahələrlə bərabər bir qədər dayaz hissələrin olması ilə xarakterizə edilir. Dağ çaylarının yatağı isə nisbətən düz olur, şəlalələr və astanalar xarakterikdir, iri çay daşları ilə qalaqlanmış olur. Böyük Ç.y.-nın eni bir neçə km-ə çatır.