Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAYA


  ÇÁYA – RF-də, Tomsk vil.-ndə çay. Ob çayının sol qolu. Parbiq və Bakçar çaylarının qovuşmasından yaranır. Uz. 194 km, hövzəsinin sah. 27,2 min km2. Qarışıq mənbədən, əsasən qar suları ilə qidalanır. Aprelin ortalarından iyulun əvvəlinədək daşqınlar olur. Ortaillik su sərfi Podqornoye k. yaxınlığında 80,3 m3/san-dir. Noyabrdan aprelədək donmuş olur. Ağac axıdılır. Gəmiçilik üçün yararlıdır. Ç. hövzəsində ümumi sah. 75,6 km2 olan 4 mindən çox göl var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAYA


  ÇÁYA – RF-də, Tomsk vil.-ndə çay. Ob çayının sol qolu. Parbiq və Bakçar çaylarının qovuşmasından yaranır. Uz. 194 km, hövzəsinin sah. 27,2 min km2. Qarışıq mənbədən, əsasən qar suları ilə qidalanır. Aprelin ortalarından iyulun əvvəlinədək daşqınlar olur. Ortaillik su sərfi Podqornoye k. yaxınlığında 80,3 m3/san-dir. Noyabrdan aprelədək donmuş olur. Ağac axıdılır. Gəmiçilik üçün yararlıdır. Ç. hövzəsində ümumi sah. 75,6 km2 olan 4 mindən çox göl var.

  ÇAYA


  ÇÁYA – RF-də, Tomsk vil.-ndə çay. Ob çayının sol qolu. Parbiq və Bakçar çaylarının qovuşmasından yaranır. Uz. 194 km, hövzəsinin sah. 27,2 min km2. Qarışıq mənbədən, əsasən qar suları ilə qidalanır. Aprelin ortalarından iyulun əvvəlinədək daşqınlar olur. Ortaillik su sərfi Podqornoye k. yaxınlığında 80,3 m3/san-dir. Noyabrdan aprelədək donmuş olur. Ağac axıdılır. Gəmiçilik üçün yararlıdır. Ç. hövzəsində ümumi sah. 75,6 km2 olan 4 mindən çox göl var.