Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇAYIN MEYİLLİYİ


  ÇAYIN MEYİLLİYİ – çayın hər hansı bir hissəsində onun düşməsinin həmin hissədəki uzunluğa nisbətidir. Nisbi qiymətlərlə (% -lə yaxud ‰ –lə) ifadə olunur. Ç.m., adətən, mənbədən mənsəbə doğru azalır və çayın axım sürətini müəyyənləşdirir. Meyillik çayın sabit və az sulu dövründə sahələr üzrə aparılır və bu ölçüləri ortalamaqla çayın bütöv uzunluğu üçün tapılır. Çayın köndələninə meyilliyi (su güzgüsünün əyriliyi) çay yatağının formasından, külək və digər səbəblərdən asılı olaraq yaranır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇAYIN MEYİLLİYİ


  ÇAYIN MEYİLLİYİ – çayın hər hansı bir hissəsində onun düşməsinin həmin hissədəki uzunluğa nisbətidir. Nisbi qiymətlərlə (% -lə yaxud ‰ –lə) ifadə olunur. Ç.m., adətən, mənbədən mənsəbə doğru azalır və çayın axım sürətini müəyyənləşdirir. Meyillik çayın sabit və az sulu dövründə sahələr üzrə aparılır və bu ölçüləri ortalamaqla çayın bütöv uzunluğu üçün tapılır. Çayın köndələninə meyilliyi (su güzgüsünün əyriliyi) çay yatağının formasından, külək və digər səbəblərdən asılı olaraq yaranır.

  ÇAYIN MEYİLLİYİ


  ÇAYIN MEYİLLİYİ – çayın hər hansı bir hissəsində onun düşməsinin həmin hissədəki uzunluğa nisbətidir. Nisbi qiymətlərlə (% -lə yaxud ‰ –lə) ifadə olunur. Ç.m., adətən, mənbədən mənsəbə doğru azalır və çayın axım sürətini müəyyənləşdirir. Meyillik çayın sabit və az sulu dövründə sahələr üzrə aparılır və bu ölçüləri ortalamaqla çayın bütöv uzunluğu üçün tapılır. Çayın köndələninə meyilliyi (su güzgüsünün əyriliyi) çay yatağının formasından, külək və digər səbəblərdən asılı olaraq yaranır.