Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇOROX

  ÇORÓX, Ç o r u x (türkcə Ç o r u h) – Türkiyə və Gürc.­-da çay. Uz. 466 km (aşağı axını – 24 km-­i Gürc. ərazisindədir), hövzə­ sinin sah. təqr. 20 min km2. Məscid d.-­ndan (3230 m) başlanır. Şərqi Pont d­-rı və Məscid silsiləsi arası ilə axaraq Batumi ş. yaxınlı­ğında Qara dənizə tökülür. Yağış və qar su­ları ilə qidalanır. Ortaillik su sərfi 202 m3/san; aprel–may aylarında gursuludur. Suvarmada istifadə edilir. Ağac axıdılır. Bayburt ş. (Türkiyə) Ç. sahilindədir. SES var.

   Чорох чайы. Тцркийя.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇOROX

  ÇORÓX, Ç o r u x (türkcə Ç o r u h) – Türkiyə və Gürc.­-da çay. Uz. 466 km (aşağı axını – 24 km-­i Gürc. ərazisindədir), hövzə­ sinin sah. təqr. 20 min km2. Məscid d.-­ndan (3230 m) başlanır. Şərqi Pont d­-rı və Məscid silsiləsi arası ilə axaraq Batumi ş. yaxınlı­ğında Qara dənizə tökülür. Yağış və qar su­ları ilə qidalanır. Ortaillik su sərfi 202 m3/san; aprel–may aylarında gursuludur. Suvarmada istifadə edilir. Ağac axıdılır. Bayburt ş. (Türkiyə) Ç. sahilindədir. SES var.

   Чорох чайы. Тцркийя.

  ÇOROX

  ÇORÓX, Ç o r u x (türkcə Ç o r u h) – Türkiyə və Gürc.­-da çay. Uz. 466 km (aşağı axını – 24 km-­i Gürc. ərazisindədir), hövzə­ sinin sah. təqr. 20 min km2. Məscid d.-­ndan (3230 m) başlanır. Şərqi Pont d­-rı və Məscid silsiləsi arası ilə axaraq Batumi ş. yaxınlı­ğında Qara dənizə tökülür. Yağış və qar su­ları ilə qidalanır. Ortaillik su sərfi 202 m3/san; aprel–may aylarında gursuludur. Suvarmada istifadə edilir. Ağac axıdılır. Bayburt ş. (Türkiyə) Ç. sahilindədir. SES var.

   Чорох чайы. Тцркийя.