Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇORUM

  ÇORUM – Türkiyənin Qara dəniz bölgəsində il. Sah. 12,8 min km2. Әh. 530,0 min (2012). İnz. m. Çorum ş.­-dir. Әrazisi Ana­ dolu yaylasında yerləşir. Relyefini dağlar (hünd. nöqtəsi 2065 m) və allüvial düzənlik­lər təşkil edir. Kontinental iqlimi var; qışı soyuq (yanvarın orta тemp­ru – 0,6°C), ya­yı uzunmüddətli və istidir (iyulun orta temp­ru 21,4°C). Әsas çayı Qızıl İrmaq və onun qollarıdır. Yağıntının illik miqdarı dü­zənliklərdə 400 mm, dağlarda 1000 mm-dən çoxdur. Faydalı qazıntıları: daşduz, gips, mis, manqan, qonur kömür. İqtisadiy­yatını əkinçilik (taxıl, tərəvəz) və heyvan­ darlıq təşkil edir. Kustar toxuculuq (xalı, kilim) inkişaf etmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇORUM

  ÇORUM – Türkiyənin Qara dəniz bölgəsində il. Sah. 12,8 min km2. Әh. 530,0 min (2012). İnz. m. Çorum ş.­-dir. Әrazisi Ana­ dolu yaylasında yerləşir. Relyefini dağlar (hünd. nöqtəsi 2065 m) və allüvial düzənlik­lər təşkil edir. Kontinental iqlimi var; qışı soyuq (yanvarın orta тemp­ru – 0,6°C), ya­yı uzunmüddətli və istidir (iyulun orta temp­ru 21,4°C). Әsas çayı Qızıl İrmaq və onun qollarıdır. Yağıntının illik miqdarı dü­zənliklərdə 400 mm, dağlarda 1000 mm-dən çoxdur. Faydalı qazıntıları: daşduz, gips, mis, manqan, qonur kömür. İqtisadiy­yatını əkinçilik (taxıl, tərəvəz) və heyvan­ darlıq təşkil edir. Kustar toxuculuq (xalı, kilim) inkişaf etmişdir.

  ÇORUM

  ÇORUM – Türkiyənin Qara dəniz bölgəsində il. Sah. 12,8 min km2. Әh. 530,0 min (2012). İnz. m. Çorum ş.­-dir. Әrazisi Ana­ dolu yaylasında yerləşir. Relyefini dağlar (hünd. nöqtəsi 2065 m) və allüvial düzənlik­lər təşkil edir. Kontinental iqlimi var; qışı soyuq (yanvarın orta тemp­ru – 0,6°C), ya­yı uzunmüddətli və istidir (iyulun orta temp­ru 21,4°C). Әsas çayı Qızıl İrmaq və onun qollarıdır. Yağıntının illik miqdarı dü­zənliklərdə 400 mm, dağlarda 1000 mm-dən çoxdur. Faydalı qazıntıları: daşduz, gips, mis, manqan, qonur kömür. İqtisadiy­yatını əkinçilik (taxıl, tərəvəz) və heyvan­ darlıq təşkil edir. Kustar toxuculuq (xalı, kilim) inkişaf etmişdir.