Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇUXUR

  ÇUXUR –yer qabığının qapalı mənfi rel­yef forması; bir, yaxud iki tərəfdən açıq da ola bilər. Ölçüləri bir neçə -dən onlarla və yüzlərlə km-­ədək (məs., Böyük Göllər Çu­xuru) olur. Morfoloji quruluşuna görə yastı­ dibli, kasaşəkilli və s., əmələ gəlməsinə görə tektonik, vulkan (məs., kalderlər), ero­ziya, buzlaq (məs., moren bəndi), deflya­siya, karst və s. mənşəli, axım rejiminə görə axarlı və axarsız (arid vil.-­lərdə) olurlar. Dəniz dibində keçid zonası Ç.-­unu (geo­sinklinal dənizlər), okean dibində okean yatağı Ç.­-unu (ən iri mənfi relyef forması) ayırırlar. Belə Ç.­-ların uzunluğu yüzlərlə və minlərlə km-­ədək çatır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇUXUR

  ÇUXUR –yer qabığının qapalı mənfi rel­yef forması; bir, yaxud iki tərəfdən açıq da ola bilər. Ölçüləri bir neçə -dən onlarla və yüzlərlə km-­ədək (məs., Böyük Göllər Çu­xuru) olur. Morfoloji quruluşuna görə yastı­ dibli, kasaşəkilli və s., əmələ gəlməsinə görə tektonik, vulkan (məs., kalderlər), ero­ziya, buzlaq (məs., moren bəndi), deflya­siya, karst və s. mənşəli, axım rejiminə görə axarlı və axarsız (arid vil.-­lərdə) olurlar. Dəniz dibində keçid zonası Ç.-­unu (geo­sinklinal dənizlər), okean dibində okean yatağı Ç.­-unu (ən iri mənfi relyef forması) ayırırlar. Belə Ç.­-ların uzunluğu yüzlərlə və minlərlə km-­ədək çatır.

  ÇUXUR

  ÇUXUR –yer qabığının qapalı mənfi rel­yef forması; bir, yaxud iki tərəfdən açıq da ola bilər. Ölçüləri bir neçə -dən onlarla və yüzlərlə km-­ədək (məs., Böyük Göllər Çu­xuru) olur. Morfoloji quruluşuna görə yastı­ dibli, kasaşəkilli və s., əmələ gəlməsinə görə tektonik, vulkan (məs., kalderlər), ero­ziya, buzlaq (məs., moren bəndi), deflya­siya, karst və s. mənşəli, axım rejiminə görə axarlı və axarsız (arid vil.-­lərdə) olurlar. Dəniz dibində keçid zonası Ç.-­unu (geo­sinklinal dənizlər), okean dibində okean yatağı Ç.­-unu (ən iri mənfi relyef forması) ayırırlar. Belə Ç.­-ların uzunluğu yüzlərlə və minlərlə km-­ədək çatır.