Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEKANOVSKİ Aleksandr Lavrentyeviç

  ÇEKANÓVSKİ Aleksandr Lavrentyeviç (24.2.1833, indi Ukraynanın Ternopol vil.-ndə Kremenets ş. – 30.10.1876, Peterburq) – Orta Sibirin tədqiqatçısı. Milliyətcə polyakdır. 1863–64 illərdə Polşa qiyamında iştirakına görə Sibirə sürgün olunmuşdur. Rusiya Coğrafiya Cəmiyyəti Sibir şöbəsinin tapşırığına əsasən 1869–71 illərdə İrkutsk qub.-nın c.-unda geol. tədqiqatlar aparmışdır. Aşağı Tunquska çayı r-nunun (1873), Lena çayının aşağı axınının və xüsusən Olenyok çayı hövzəsinin (1874–75) geol.-sı barədə müfəssəl məlumatlar toplamışdır. Aşağı Tunquska r-nunda daş kömür və qrafit yataqlarını kəşf etmişdir. 1876 ildə onun Peterburqa gəlməsinə icazə verilmiş və o, burada tədqiqat apardığı ərazilərin coğrafiya, geol. və paleontologiyası üzrə topladığı materiallar üzərində işləməyə başlamışdır. Lena və Olenyok çayları arasındakı tirə Ç.-nin şərəfinə adlandırılmışdır.
  Əd.: Клеопов И. Л. Александр Лаврентьевич Чекановский. 1833–1876. Л., 1972.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEKANOVSKİ Aleksandr Lavrentyeviç

  ÇEKANÓVSKİ Aleksandr Lavrentyeviç (24.2.1833, indi Ukraynanın Ternopol vil.-ndə Kremenets ş. – 30.10.1876, Peterburq) – Orta Sibirin tədqiqatçısı. Milliyətcə polyakdır. 1863–64 illərdə Polşa qiyamında iştirakına görə Sibirə sürgün olunmuşdur. Rusiya Coğrafiya Cəmiyyəti Sibir şöbəsinin tapşırığına əsasən 1869–71 illərdə İrkutsk qub.-nın c.-unda geol. tədqiqatlar aparmışdır. Aşağı Tunquska çayı r-nunun (1873), Lena çayının aşağı axınının və xüsusən Olenyok çayı hövzəsinin (1874–75) geol.-sı barədə müfəssəl məlumatlar toplamışdır. Aşağı Tunquska r-nunda daş kömür və qrafit yataqlarını kəşf etmişdir. 1876 ildə onun Peterburqa gəlməsinə icazə verilmiş və o, burada tədqiqat apardığı ərazilərin coğrafiya, geol. və paleontologiyası üzrə topladığı materiallar üzərində işləməyə başlamışdır. Lena və Olenyok çayları arasındakı tirə Ç.-nin şərəfinə adlandırılmışdır.
  Əd.: Клеопов И. Л. Александр Лаврентьевич Чекановский. 1833–1876. Л., 1972.

  ÇEKANOVSKİ Aleksandr Lavrentyeviç

  ÇEKANÓVSKİ Aleksandr Lavrentyeviç (24.2.1833, indi Ukraynanın Ternopol vil.-ndə Kremenets ş. – 30.10.1876, Peterburq) – Orta Sibirin tədqiqatçısı. Milliyətcə polyakdır. 1863–64 illərdə Polşa qiyamında iştirakına görə Sibirə sürgün olunmuşdur. Rusiya Coğrafiya Cəmiyyəti Sibir şöbəsinin tapşırığına əsasən 1869–71 illərdə İrkutsk qub.-nın c.-unda geol. tədqiqatlar aparmışdır. Aşağı Tunquska çayı r-nunun (1873), Lena çayının aşağı axınının və xüsusən Olenyok çayı hövzəsinin (1874–75) geol.-sı barədə müfəssəl məlumatlar toplamışdır. Aşağı Tunquska r-nunda daş kömür və qrafit yataqlarını kəşf etmişdir. 1876 ildə onun Peterburqa gəlməsinə icazə verilmiş və o, burada tədqiqat apardığı ərazilərin coğrafiya, geol. və paleontologiyası üzrə topladığı materiallar üzərində işləməyə başlamışdır. Lena və Olenyok çayları arasındakı tirə Ç.-nin şərəfinə adlandırılmışdır.
  Əd.: Клеопов И. Л. Александр Лаврентьевич Чекановский. 1833–1876. Л., 1972.