Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇELYABİNSK QONUR KÖMÜR HÖVZƏSİ 

  ÇELYABİNSK QONUR KÖMÜR HÖVZƏSİ – RF-də, Çelyabinsk vil. ərazisindədir. Sah. 1300 km2. Ehtiyatı 687 mln. t. Hövzə ərazisində kömür 1832 ildən məlumdur, 1907 ildən istismar olunur. Hövzədə 8 geoloji-sənaye əhəmtiyyətli r-n ayrılıb; hasilat Kopeysk, Kamışinsk, Korkinsk və Yemanjelinsk r-nlarında aparılır. Kömür Trias-Yura çöküntüləri ilə əlaqədardır; uz. 170 km, eni 15 km-ədək olan qrabendə toplanmışdır. Kömürlü formasiyada kömür laylarının qalınlığı 0,8 m-dən 200 m-ədəkdir. Kömürün küllülüyü yüksəkdir (36%); kü- kürd 1,2%, rütubət 17%-dir. Yanma istiliyi 14 MC/kq. Hasilat mərkəzləri Kopeysk,
  Korkino, Yemanjelinsk şəhərləridir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇELYABİNSK QONUR KÖMÜR HÖVZƏSİ 

  ÇELYABİNSK QONUR KÖMÜR HÖVZƏSİ – RF-də, Çelyabinsk vil. ərazisindədir. Sah. 1300 km2. Ehtiyatı 687 mln. t. Hövzə ərazisində kömür 1832 ildən məlumdur, 1907 ildən istismar olunur. Hövzədə 8 geoloji-sənaye əhəmtiyyətli r-n ayrılıb; hasilat Kopeysk, Kamışinsk, Korkinsk və Yemanjelinsk r-nlarında aparılır. Kömür Trias-Yura çöküntüləri ilə əlaqədardır; uz. 170 km, eni 15 km-ədək olan qrabendə toplanmışdır. Kömürlü formasiyada kömür laylarının qalınlığı 0,8 m-dən 200 m-ədəkdir. Kömürün küllülüyü yüksəkdir (36%); kü- kürd 1,2%, rütubət 17%-dir. Yanma istiliyi 14 MC/kq. Hasilat mərkəzləri Kopeysk,
  Korkino, Yemanjelinsk şəhərləridir.

  ÇELYABİNSK QONUR KÖMÜR HÖVZƏSİ 

  ÇELYABİNSK QONUR KÖMÜR HÖVZƏSİ – RF-də, Çelyabinsk vil. ərazisindədir. Sah. 1300 km2. Ehtiyatı 687 mln. t. Hövzə ərazisində kömür 1832 ildən məlumdur, 1907 ildən istismar olunur. Hövzədə 8 geoloji-sənaye əhəmtiyyətli r-n ayrılıb; hasilat Kopeysk, Kamışinsk, Korkinsk və Yemanjelinsk r-nlarında aparılır. Kömür Trias-Yura çöküntüləri ilə əlaqədardır; uz. 170 km, eni 15 km-ədək olan qrabendə toplanmışdır. Kömürlü formasiyada kömür laylarının qalınlığı 0,8 m-dən 200 m-ədəkdir. Kömürün küllülüyü yüksəkdir (36%); kü- kürd 1,2%, rütubət 17%-dir. Yanma istiliyi 14 MC/kq. Hasilat mərkəzləri Kopeysk,
  Korkino, Yemanjelinsk şəhərləridir.