Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEPİKOV Konstantin Romanoviç


  ÇÉPİKOV Konstantin Romanoviç (25.12.1900, Smolensk vil. – 24.7.1989, Moskva) – rus geoloqu. SSRİ EA m. üzvü (1953), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1946). Moskva Dağ-Mədən Akademiyasını bitirmişdir (1929). Neft sənayesinin elmi-tədqiqat və istehsalat təşkilatlarında (1929–39; 1930–32 illərdə Neft Geoloji-Kəşfiyyat İn-tunun direktoru), SSRİ EA Geologiya Elmləri İn-tunda (1939–54; 1947 ildən neft laboratoriyasının müdiri), SSRİ EA Neft İn-tunda (1954–57 illərdə direktor müavini, 1957 ildən laboratoriya müdiri) çalışmışdır. Elmi əsərləri stratiqrafiya, litologiya, tektonika, kollektor süxurların formalaşma şəraiti, neft və qazın miqrasiyası, Şimali Qafqazın, Volqa-Ural vil.- nin, Sibirin, Saxalinin neftlilik-qazlılıq perspektivliyi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Oktyabr İnqilabı ordeni və medallarla təltif edilmişdir.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEPİKOV Konstantin Romanoviç


  ÇÉPİKOV Konstantin Romanoviç (25.12.1900, Smolensk vil. – 24.7.1989, Moskva) – rus geoloqu. SSRİ EA m. üzvü (1953), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1946). Moskva Dağ-Mədən Akademiyasını bitirmişdir (1929). Neft sənayesinin elmi-tədqiqat və istehsalat təşkilatlarında (1929–39; 1930–32 illərdə Neft Geoloji-Kəşfiyyat İn-tunun direktoru), SSRİ EA Geologiya Elmləri İn-tunda (1939–54; 1947 ildən neft laboratoriyasının müdiri), SSRİ EA Neft İn-tunda (1954–57 illərdə direktor müavini, 1957 ildən laboratoriya müdiri) çalışmışdır. Elmi əsərləri stratiqrafiya, litologiya, tektonika, kollektor süxurların formalaşma şəraiti, neft və qazın miqrasiyası, Şimali Qafqazın, Volqa-Ural vil.- nin, Sibirin, Saxalinin neftlilik-qazlılıq perspektivliyi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Oktyabr İnqilabı ordeni və medallarla təltif edilmişdir.

   

  ÇEPİKOV Konstantin Romanoviç


  ÇÉPİKOV Konstantin Romanoviç (25.12.1900, Smolensk vil. – 24.7.1989, Moskva) – rus geoloqu. SSRİ EA m. üzvü (1953), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1946). Moskva Dağ-Mədən Akademiyasını bitirmişdir (1929). Neft sənayesinin elmi-tədqiqat və istehsalat təşkilatlarında (1929–39; 1930–32 illərdə Neft Geoloji-Kəşfiyyat İn-tunun direktoru), SSRİ EA Geologiya Elmləri İn-tunda (1939–54; 1947 ildən neft laboratoriyasının müdiri), SSRİ EA Neft İn-tunda (1954–57 illərdə direktor müavini, 1957 ildən laboratoriya müdiri) çalışmışdır. Elmi əsərləri stratiqrafiya, litologiya, tektonika, kollektor süxurların formalaşma şəraiti, neft və qazın miqrasiyası, Şimali Qafqazın, Volqa-Ural vil.- nin, Sibirin, Saxalinin neftlilik-qazlılıq perspektivliyi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Oktyabr İnqilabı ordeni və medallarla təltif edilmişdir.