Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEREMXOVO


  ÇEREMXÓVO – RF-nin İrkutsk vil.-ndə şəhər. Çeremxovo r-nunun mərkəzi. Əh. 52,6 min (2010). Transsibir magistralında, İrkutskdan 130 km şm.-q.-də d.y. st. Даш кюмцр щасил едилир. Машынгайырма, механика, гисмян кокслашдырма, “Химик” з-длары фяалиййят эюстярир. Йцнэцл сянайе инкишаф етмишдир. 1772 илдя салынмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEREMXOVO


  ÇEREMXÓVO – RF-nin İrkutsk vil.-ndə şəhər. Çeremxovo r-nunun mərkəzi. Əh. 52,6 min (2010). Transsibir magistralında, İrkutskdan 130 km şm.-q.-də d.y. st. Даш кюмцр щасил едилир. Машынгайырма, механика, гисмян кокслашдырма, “Химик” з-длары фяалиййят эюстярир. Йцнэцл сянайе инкишаф етмишдир. 1772 илдя салынмышдыр.

  ÇEREMXOVO


  ÇEREMXÓVO – RF-nin İrkutsk vil.-ndə şəhər. Çeremxovo r-nunun mərkəzi. Əh. 52,6 min (2010). Transsibir magistralında, İrkutskdan 130 km şm.-q.-də d.y. st. Даш кюмцр щасил едилир. Машынгайырма, механика, гисмян кокслашдырма, “Химик” з-длары фяалиййят эюстярир. Йцнэцл сянайе инкишаф етмишдир. 1772 илдя салынмышдыр.