Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAĞLIQ ŞORİYA

  DAĞLIQ ŞÓRİYA – RF Kemerovo vil.­-ndə təbii vilayət. Cənubi Sibir d-­rında, Altay­-Sayan fiziki­coğrafi ölkəsi hüdud­larında, Tom çayı hövzəsində yerləşir. Salair tirəsinin alçaq dağlıq qollarını, Abakan silsiləsinin orta dağlıqlarını və s. əhatə edir. Yüksək nöqtəsi Qaratal d.­-dır (1614 m). Yamaclarinda qaraşam tayqası tozağacı və ağcaqovaq meşələri ilə əvəz olunur, zir­vələrində Alp çəmənləri və dağlıq tundradır. Maqnetit filizi yataqları var. Şorsk Dövlət Təbiət Milli Parkı (1989) buradadır. D.Ş.­ da, əsasən, şorlar məskunlaşmışdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAĞLIQ ŞORİYA

  DAĞLIQ ŞÓRİYA – RF Kemerovo vil.­-ndə təbii vilayət. Cənubi Sibir d-­rında, Altay­-Sayan fiziki­coğrafi ölkəsi hüdud­larında, Tom çayı hövzəsində yerləşir. Salair tirəsinin alçaq dağlıq qollarını, Abakan silsiləsinin orta dağlıqlarını və s. əhatə edir. Yüksək nöqtəsi Qaratal d.­-dır (1614 m). Yamaclarinda qaraşam tayqası tozağacı və ağcaqovaq meşələri ilə əvəz olunur, zir­vələrində Alp çəmənləri və dağlıq tundradır. Maqnetit filizi yataqları var. Şorsk Dövlət Təbiət Milli Parkı (1989) buradadır. D.Ş.­ da, əsasən, şorlar məskunlaşmışdır.

  DAĞLIQ ŞORİYA

  DAĞLIQ ŞÓRİYA – RF Kemerovo vil.­-ndə təbii vilayət. Cənubi Sibir d-­rında, Altay­-Sayan fiziki­coğrafi ölkəsi hüdud­larında, Tom çayı hövzəsində yerləşir. Salair tirəsinin alçaq dağlıq qollarını, Abakan silsiləsinin orta dağlıqlarını və s. əhatə edir. Yüksək nöqtəsi Qaratal d.­-dır (1614 m). Yamaclarinda qaraşam tayqası tozağacı və ağcaqovaq meşələri ilə əvəz olunur, zir­vələrində Alp çəmənləri və dağlıq tundradır. Maqnetit filizi yataqları var. Şorsk Dövlət Təbiət Milli Parkı (1989) buradadır. D.Ş.­ da, əsasən, şorlar məskunlaşmışdır.