Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇERNIŞOV Feodosi Nikolayeviç

  ÇERNIŞOV Feodosi Nikolayeviç (24.9.1856, Kiyev – 15.1.1914, Peterburq) – rus geoloqu və paleontoloqu. Peterburq EA akad. (1909). 1880 ildə Peterburq Dağ-Mədən İn-tunu bitirmişdir. 1882 ildən Geologiya komitəsində (1903 ildən direktor) işləmişdir. 1900 ildən Peterburq EA Geologiya muzeyinin direktoru olmuşdur. Ç. Uralın Paleozoy çöküntülərinin stratiqrafiyasını tərtib etmiş, qütbarxası ərazilərdə (Timan təpəliyi, Novaya Zemlya və Şpitsbergen arxipelaqları) apardığı tədqiqatlar nəticəsində Devon və Üst Karbonun faunasına görə bir sıra paleontoloji məlumatları ümumiləşdirmişdir. O, Uralın ş. yamacında petroqrafik tədqiqatlar aparmış və bu ərazidəki kristallik şistlərin Silur və Devonun çökmə süxurlarının metamorfizləşməsi nəticəsində yaranması qərarına gəlmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 1892 ildə Donbasın geol. planaalınmasına başlanmışdır. Qütb Uralında tirəyə, Baykalarxasında silsiləyə, Novaya Zemlyada buzlaq və dağa, Taymır y-a-nda buxtaya Ç.-un adı verilmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇERNIŞOV Feodosi Nikolayeviç

  ÇERNIŞOV Feodosi Nikolayeviç (24.9.1856, Kiyev – 15.1.1914, Peterburq) – rus geoloqu və paleontoloqu. Peterburq EA akad. (1909). 1880 ildə Peterburq Dağ-Mədən İn-tunu bitirmişdir. 1882 ildən Geologiya komitəsində (1903 ildən direktor) işləmişdir. 1900 ildən Peterburq EA Geologiya muzeyinin direktoru olmuşdur. Ç. Uralın Paleozoy çöküntülərinin stratiqrafiyasını tərtib etmiş, qütbarxası ərazilərdə (Timan təpəliyi, Novaya Zemlya və Şpitsbergen arxipelaqları) apardığı tədqiqatlar nəticəsində Devon və Üst Karbonun faunasına görə bir sıra paleontoloji məlumatları ümumiləşdirmişdir. O, Uralın ş. yamacında petroqrafik tədqiqatlar aparmış və bu ərazidəki kristallik şistlərin Silur və Devonun çökmə süxurlarının metamorfizləşməsi nəticəsində yaranması qərarına gəlmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 1892 ildə Donbasın geol. planaalınmasına başlanmışdır. Qütb Uralında tirəyə, Baykalarxasında silsiləyə, Novaya Zemlyada buzlaq və dağa, Taymır y-a-nda buxtaya Ç.-un adı verilmişdir.

  ÇERNIŞOV Feodosi Nikolayeviç

  ÇERNIŞOV Feodosi Nikolayeviç (24.9.1856, Kiyev – 15.1.1914, Peterburq) – rus geoloqu və paleontoloqu. Peterburq EA akad. (1909). 1880 ildə Peterburq Dağ-Mədən İn-tunu bitirmişdir. 1882 ildən Geologiya komitəsində (1903 ildən direktor) işləmişdir. 1900 ildən Peterburq EA Geologiya muzeyinin direktoru olmuşdur. Ç. Uralın Paleozoy çöküntülərinin stratiqrafiyasını tərtib etmiş, qütbarxası ərazilərdə (Timan təpəliyi, Novaya Zemlya və Şpitsbergen arxipelaqları) apardığı tədqiqatlar nəticəsində Devon və Üst Karbonun faunasına görə bir sıra paleontoloji məlumatları ümumiləşdirmişdir. O, Uralın ş. yamacında petroqrafik tədqiqatlar aparmış və bu ərazidəki kristallik şistlərin Silur və Devonun çökmə süxurlarının metamorfizləşməsi nəticəsində yaranması qərarına gəlmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 1892 ildə Donbasın geol. planaalınmasına başlanmışdır. Qütb Uralında tirəyə, Baykalarxasında silsiləyə, Novaya Zemlyada buzlaq və dağa, Taymır y-a-nda buxtaya Ç.-un adı verilmişdir.