Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAKEN-DABAN

  DAKÉN-DABÁN, R i t t e r  s i l s i l ə s i – Çində, Sinxay əyalətində, Nanşanın q. his­səsində dağ silsiləsi. Ulan-­Daban (şm.-­ş.­-də) və Turgen-­Daban (c.-­q.-­də) silsilələri ara­sındadır. Uz. təqr. 200 km, hünd. 5926 m-­ə qədərdir. Kristallik şistlərdən, qumdaşıla­rından və fillitlərdən ibarətdir. Zəif parça­lanmışdır. Mərkəzi hissəsi buzlaqlarla ör­tülüdür. 3000 m hün­dürlüyədək kolluqlu, şoranotulu səhralar, 3300–3800 m-­dək hün­ dürlükdə quru yüksək dağ çölləri, bəzi yer­lərdə subalp çəmənləri, 3800 -dən yuxarı çınqıllı­-daşlı yüksək dağ səhraları var. D.­-D.­-ı 1879 ildə N.M. Prjevalski tədqiq etmiş və alman coğrafiyaşünası K. Ritterin şərəfinə adlandırılmışdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAKEN-DABAN

  DAKÉN-DABÁN, R i t t e r  s i l s i l ə s i – Çində, Sinxay əyalətində, Nanşanın q. his­səsində dağ silsiləsi. Ulan-­Daban (şm.-­ş.­-də) və Turgen-­Daban (c.-­q.-­də) silsilələri ara­sındadır. Uz. təqr. 200 km, hünd. 5926 m-­ə qədərdir. Kristallik şistlərdən, qumdaşıla­rından və fillitlərdən ibarətdir. Zəif parça­lanmışdır. Mərkəzi hissəsi buzlaqlarla ör­tülüdür. 3000 m hün­dürlüyədək kolluqlu, şoranotulu səhralar, 3300–3800 m-­dək hün­ dürlükdə quru yüksək dağ çölləri, bəzi yer­lərdə subalp çəmənləri, 3800 -dən yuxarı çınqıllı­-daşlı yüksək dağ səhraları var. D.­-D.­-ı 1879 ildə N.M. Prjevalski tədqiq etmiş və alman coğrafiyaşünası K. Ritterin şərəfinə adlandırılmışdır.

  DAKEN-DABAN

  DAKÉN-DABÁN, R i t t e r  s i l s i l ə s i – Çində, Sinxay əyalətində, Nanşanın q. his­səsində dağ silsiləsi. Ulan-­Daban (şm.-­ş.­-də) və Turgen-­Daban (c.-­q.-­də) silsilələri ara­sındadır. Uz. təqr. 200 km, hünd. 5926 m-­ə qədərdir. Kristallik şistlərdən, qumdaşıla­rından və fillitlərdən ibarətdir. Zəif parça­lanmışdır. Mərkəzi hissəsi buzlaqlarla ör­tülüdür. 3000 m hün­dürlüyədək kolluqlu, şoranotulu səhralar, 3300–3800 m-­dək hün­ dürlükdə quru yüksək dağ çölləri, bəzi yer­lərdə subalp çəmənləri, 3800 -dən yuxarı çınqıllı­-daşlı yüksək dağ səhraları var. D.­-D.­-ı 1879 ildə N.M. Prjevalski tədqiq etmiş və alman coğrafiyaşünası K. Ritterin şərəfinə adlandırılmışdır.