Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEYİLAXTARMA STRUKTURU

  ÇEYİLAXTARMA STRUKTURU – Azərb. Resp. Qobustan r-nu ərazisində, Şamaxı-Qobustan neftli-qazlı r-nunda, Umbakı neft yatağından 12 km şm.-da yerləşir. Sahədə 1953–54 illərdə struktur- axtarış qazma işləri aparılmış, qırışığın geol. quruluşu 500–1200 m-yə qədər (Maykop) öyrənilmişdir. Qırışıq tağ hissədən uzununa keçən qırılma və Çeyilaxtarma palçıq vulkanı ilə mürəkkəbləşmiş braxiantiklinal quruluşa malikdir. Şm.  qanadda layların yatım bucağı 60–70°, c. qanadda 35–40°-dir. Strukturun ölçüləri 12x4 km, hünd. 700–800 m-dir; neft-qazlılıq perspektivliyi Üst Tabaşir və  Üst Maykop çöküntüləri ilə əlaqələndirilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEYİLAXTARMA STRUKTURU

  ÇEYİLAXTARMA STRUKTURU – Azərb. Resp. Qobustan r-nu ərazisində, Şamaxı-Qobustan neftli-qazlı r-nunda, Umbakı neft yatağından 12 km şm.-da yerləşir. Sahədə 1953–54 illərdə struktur- axtarış qazma işləri aparılmış, qırışığın geol. quruluşu 500–1200 m-yə qədər (Maykop) öyrənilmişdir. Qırışıq tağ hissədən uzununa keçən qırılma və Çeyilaxtarma palçıq vulkanı ilə mürəkkəbləşmiş braxiantiklinal quruluşa malikdir. Şm.  qanadda layların yatım bucağı 60–70°, c. qanadda 35–40°-dir. Strukturun ölçüləri 12x4 km, hünd. 700–800 m-dir; neft-qazlılıq perspektivliyi Üst Tabaşir və  Üst Maykop çöküntüləri ilə əlaqələndirilir.

  ÇEYİLAXTARMA STRUKTURU

  ÇEYİLAXTARMA STRUKTURU – Azərb. Resp. Qobustan r-nu ərazisində, Şamaxı-Qobustan neftli-qazlı r-nunda, Umbakı neft yatağından 12 km şm.-da yerləşir. Sahədə 1953–54 illərdə struktur- axtarış qazma işləri aparılmış, qırışığın geol. quruluşu 500–1200 m-yə qədər (Maykop) öyrənilmişdir. Qırışıq tağ hissədən uzununa keçən qırılma və Çeyilaxtarma palçıq vulkanı ilə mürəkkəbləşmiş braxiantiklinal quruluşa malikdir. Şm.  qanadda layların yatım bucağı 60–70°, c. qanadda 35–40°-dir. Strukturun ölçüləri 12x4 km, hünd. 700–800 m-dir; neft-qazlılıq perspektivliyi Üst Tabaşir və  Üst Maykop çöküntüləri ilə əlaqələndirilir.