Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEYİLDAĞ

  ÇEYİLDAĞ – Azərb. Resp.-nda palçıq vulkanı. Ceyrankeçməz depressiyasının q.-ində, Umbakı neft yatağından 4–4,5 km şm.-dadır. En istiqamətində Çeyildağ qəs.-ndən Zəyirdağadək hündür bənd şəklində uzanır. Bəndin yamacları çoxlu xırda və iri yarğanlarla doğranmışdır.

  Чейилдаь вулканы.


  Sopka, qrifon və salzların paylanmasına görə Ç. palçıq vulkanı 4 qrupa bölünür. Tektonik cəhətdən eyniadlı antiklinalın tağ hissəsinə uyğun gəlir. Sopka, qrifon və salzlar vulkanın qədim krateri hüdudlarında yerləşmişdir. Onların, demək olar ki, hamısı qaz və neft (pərdə şəklində) ayırır. Sopka brekçiyasının yayıldığı sahə 1349 ha-dır. Ən güclü püskürmələrindən biri 1870 ildə olmuşdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEYİLDAĞ

  ÇEYİLDAĞ – Azərb. Resp.-nda palçıq vulkanı. Ceyrankeçməz depressiyasının q.-ində, Umbakı neft yatağından 4–4,5 km şm.-dadır. En istiqamətində Çeyildağ qəs.-ndən Zəyirdağadək hündür bənd şəklində uzanır. Bəndin yamacları çoxlu xırda və iri yarğanlarla doğranmışdır.

  Чейилдаь вулканы.


  Sopka, qrifon və salzların paylanmasına görə Ç. palçıq vulkanı 4 qrupa bölünür. Tektonik cəhətdən eyniadlı antiklinalın tağ hissəsinə uyğun gəlir. Sopka, qrifon və salzlar vulkanın qədim krateri hüdudlarında yerləşmişdir. Onların, demək olar ki, hamısı qaz və neft (pərdə şəklində) ayırır. Sopka brekçiyasının yayıldığı sahə 1349 ha-dır. Ən güclü püskürmələrindən biri 1870 ildə olmuşdur.

  ÇEYİLDAĞ

  ÇEYİLDAĞ – Azərb. Resp.-nda palçıq vulkanı. Ceyrankeçməz depressiyasının q.-ində, Umbakı neft yatağından 4–4,5 km şm.-dadır. En istiqamətində Çeyildağ qəs.-ndən Zəyirdağadək hündür bənd şəklində uzanır. Bəndin yamacları çoxlu xırda və iri yarğanlarla doğranmışdır.

  Чейилдаь вулканы.


  Sopka, qrifon və salzların paylanmasına görə Ç. palçıq vulkanı 4 qrupa bölünür. Tektonik cəhətdən eyniadlı antiklinalın tağ hissəsinə uyğun gəlir. Sopka, qrifon və salzlar vulkanın qədim krateri hüdudlarında yerləşmişdir. Onların, demək olar ki, hamısı qaz və neft (pərdə şəklində) ayırır. Sopka brekçiyasının yayıldığı sahə 1349 ha-dır. Ən güclü püskürmələrindən biri 1870 ildə olmuşdur.