Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇƏBRİ STRUKTURU 

  ÇƏBRİ STRUKTURU – Azərb. Resp. Beyləqan r-nu ərazisində, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi neftli-qazlı r-nunda yerləşir. Struktur 1983 ildə seysmik kəşfiyyat işləri nəticəsində aşkar edilmişdir; Üst Tabaşir çöküntülərinin səthinə görə en istiqamətində uzanan braxiantiklinaldan ibarətdir. Strukturun tağ hissəsi 800 m-lik izoxətlə hüdudlanır və bu çərçivədə onun ölçüləri 1,8x1,2 km, amplitudası 100 m-dir. Layların yatım bucağı 8–11°-dir. Strukturun geol. kəsilişində Üst Tabaşir, Eosen və Maykop çöküntüləri iştirak edir; neft-qazlılıq perspektivliyi Üst Tabaşir (vulkanogen-karbonat) və Orta Eosen (karbonat-terrigen) çöküntüləri ilə əlaqələndirilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇƏBRİ STRUKTURU 

  ÇƏBRİ STRUKTURU – Azərb. Resp. Beyləqan r-nu ərazisində, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi neftli-qazlı r-nunda yerləşir. Struktur 1983 ildə seysmik kəşfiyyat işləri nəticəsində aşkar edilmişdir; Üst Tabaşir çöküntülərinin səthinə görə en istiqamətində uzanan braxiantiklinaldan ibarətdir. Strukturun tağ hissəsi 800 m-lik izoxətlə hüdudlanır və bu çərçivədə onun ölçüləri 1,8x1,2 km, amplitudası 100 m-dir. Layların yatım bucağı 8–11°-dir. Strukturun geol. kəsilişində Üst Tabaşir, Eosen və Maykop çöküntüləri iştirak edir; neft-qazlılıq perspektivliyi Üst Tabaşir (vulkanogen-karbonat) və Orta Eosen (karbonat-terrigen) çöküntüləri ilə əlaqələndirilir.

  ÇƏBRİ STRUKTURU 

  ÇƏBRİ STRUKTURU – Azərb. Resp. Beyləqan r-nu ərazisində, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi neftli-qazlı r-nunda yerləşir. Struktur 1983 ildə seysmik kəşfiyyat işləri nəticəsində aşkar edilmişdir; Üst Tabaşir çöküntülərinin səthinə görə en istiqamətində uzanan braxiantiklinaldan ibarətdir. Strukturun tağ hissəsi 800 m-lik izoxətlə hüdudlanır və bu çərçivədə onun ölçüləri 1,8x1,2 km, amplitudası 100 m-dir. Layların yatım bucağı 8–11°-dir. Strukturun geol. kəsilişində Üst Tabaşir, Eosen və Maykop çöküntüləri iştirak edir; neft-qazlılıq perspektivliyi Üst Tabaşir (vulkanogen-karbonat) və Orta Eosen (karbonat-terrigen) çöküntüləri ilə əlaqələndirilir.