Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALMASİYA ADALARI

  DALMÁSİYA ADALARI – Adriatik də­nizində Balkan y­-a sahilləri yaxınlığında adalar qrupu. Xorvatiya ərazisinin bir hissə­si. Ümumi sah. təqr. 2500 km2 olan 1000­-dən çox adanı əhatə edir. Әn böyük a-­rı: Krk, Dugi­-Otok, Braç, Sres, Xvar, Paq, Vis, Korçula. Balkan y­-a­-nın q. sahillərinin en­məsi və Dinar yaylasının sahil silsilələrinin qismən dəniz suyu altında qalması nəticə­sində sahillərində girintili­-çıxıntılı körfəzlər və dolambac boğazlar (Dalmasiya sahil tipi) əmələ gəlmişdir. Səthi dağlıqdır (hünd. 778 -ədək, Braç a.­-nda). Әhəngdaşından iba­rətdir. Karst geniş yayılmışdır. Әhalisi əkin­çilik (üzüm, zeytun, sitrus plantasiyaları), maldarlıq və balıqçılıqla məşğuldur. Kurort­lar var. Turizm inkişaf etmişdir.

   Далмасийа адалары. Хвар адасы сащилляри.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALMASİYA ADALARI

  DALMÁSİYA ADALARI – Adriatik də­nizində Balkan y­-a sahilləri yaxınlığında adalar qrupu. Xorvatiya ərazisinin bir hissə­si. Ümumi sah. təqr. 2500 km2 olan 1000­-dən çox adanı əhatə edir. Әn böyük a-­rı: Krk, Dugi­-Otok, Braç, Sres, Xvar, Paq, Vis, Korçula. Balkan y­-a­-nın q. sahillərinin en­məsi və Dinar yaylasının sahil silsilələrinin qismən dəniz suyu altında qalması nəticə­sində sahillərində girintili­-çıxıntılı körfəzlər və dolambac boğazlar (Dalmasiya sahil tipi) əmələ gəlmişdir. Səthi dağlıqdır (hünd. 778 -ədək, Braç a.­-nda). Әhəngdaşından iba­rətdir. Karst geniş yayılmışdır. Әhalisi əkin­çilik (üzüm, zeytun, sitrus plantasiyaları), maldarlıq və balıqçılıqla məşğuldur. Kurort­lar var. Turizm inkişaf etmişdir.

   Далмасийа адалары. Хвар адасы сащилляри.

  DALMASİYA ADALARI

  DALMÁSİYA ADALARI – Adriatik də­nizində Balkan y­-a sahilləri yaxınlığında adalar qrupu. Xorvatiya ərazisinin bir hissə­si. Ümumi sah. təqr. 2500 km2 olan 1000­-dən çox adanı əhatə edir. Әn böyük a-­rı: Krk, Dugi­-Otok, Braç, Sres, Xvar, Paq, Vis, Korçula. Balkan y­-a­-nın q. sahillərinin en­məsi və Dinar yaylasının sahil silsilələrinin qismən dəniz suyu altında qalması nəticə­sində sahillərində girintili­-çıxıntılı körfəzlər və dolambac boğazlar (Dalmasiya sahil tipi) əmələ gəlmişdir. Səthi dağlıqdır (hünd. 778 -ədək, Braç a.­-nda). Әhəngdaşından iba­rətdir. Karst geniş yayılmışdır. Әhalisi əkin­çilik (üzüm, zeytun, sitrus plantasiyaları), maldarlıq və balıqçılıqla məşğuldur. Kurort­lar var. Turizm inkişaf etmişdir.

   Далмасийа адалары. Хвар адасы сащилляри.