Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALNEQORSK BOR YATAĞI

  DALNEQÓRSK BOR YATAĞI, T e t y u­ x i n b o r y a t a ğ ı – RF­-nin Primorye diyarında, Primorski ş. yaxınlığında bor ya­tağı; ölkədə yeganə və dünyada ən iri ya­taqlardandır. 1931 ildə kəşf olunmuş, 1960-cı illərdən açıq üsulla istismar olunur. Bor oksidinin (B2O3) hesablanmış ehtiyatı təqr. 5 mln. t, filizlərdəki miqdarı 9,39%­dir. Tektonik cəhətdən yataq Sixote­-Alin qırı­ şıqlıq sisteminin c. hissəsinə aiddir; Dalne­qorsk filiz r­nu hüdudlarındadır. Üst Triasın alevrolitləri, qumdaşı və əhəngdaşından ibarət horst­antiklinalda lokallaşmışdır. Ya­taq endogen mənşəlidir; lay tiplidir, qalın­lığı 290 m, uz. 1450 -dir. Әsas filiz mineralları datolit və danburitdir; vollastonit, hedenbergit, andradit, kalsit və kvars mineralları da var. Yatağın məhsulu dünyada kimyəvi cəhətdən ən təmiz hesab olunur, məhsulun 85%-­ə qədəri Çinə, Yaponiyaya və Cənubi Koreyaya ixrac olunur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALNEQORSK BOR YATAĞI

  DALNEQÓRSK BOR YATAĞI, T e t y u­ x i n b o r y a t a ğ ı – RF­-nin Primorye diyarında, Primorski ş. yaxınlığında bor ya­tağı; ölkədə yeganə və dünyada ən iri ya­taqlardandır. 1931 ildə kəşf olunmuş, 1960-cı illərdən açıq üsulla istismar olunur. Bor oksidinin (B2O3) hesablanmış ehtiyatı təqr. 5 mln. t, filizlərdəki miqdarı 9,39%­dir. Tektonik cəhətdən yataq Sixote­-Alin qırı­ şıqlıq sisteminin c. hissəsinə aiddir; Dalne­qorsk filiz r­nu hüdudlarındadır. Üst Triasın alevrolitləri, qumdaşı və əhəngdaşından ibarət horst­antiklinalda lokallaşmışdır. Ya­taq endogen mənşəlidir; lay tiplidir, qalın­lığı 290 m, uz. 1450 -dir. Әsas filiz mineralları datolit və danburitdir; vollastonit, hedenbergit, andradit, kalsit və kvars mineralları da var. Yatağın məhsulu dünyada kimyəvi cəhətdən ən təmiz hesab olunur, məhsulun 85%-­ə qədəri Çinə, Yaponiyaya və Cənubi Koreyaya ixrac olunur.

  DALNEQORSK BOR YATAĞI

  DALNEQÓRSK BOR YATAĞI, T e t y u­ x i n b o r y a t a ğ ı – RF­-nin Primorye diyarında, Primorski ş. yaxınlığında bor ya­tağı; ölkədə yeganə və dünyada ən iri ya­taqlardandır. 1931 ildə kəşf olunmuş, 1960-cı illərdən açıq üsulla istismar olunur. Bor oksidinin (B2O3) hesablanmış ehtiyatı təqr. 5 mln. t, filizlərdəki miqdarı 9,39%­dir. Tektonik cəhətdən yataq Sixote­-Alin qırı­ şıqlıq sisteminin c. hissəsinə aiddir; Dalne­qorsk filiz r­nu hüdudlarındadır. Üst Triasın alevrolitləri, qumdaşı və əhəngdaşından ibarət horst­antiklinalda lokallaşmışdır. Ya­taq endogen mənşəlidir; lay tiplidir, qalın­lığı 290 m, uz. 1450 -dir. Әsas filiz mineralları datolit və danburitdir; vollastonit, hedenbergit, andradit, kalsit və kvars mineralları da var. Yatağın məhsulu dünyada kimyəvi cəhətdən ən təmiz hesab olunur, məhsulun 85%-­ə qədəri Çinə, Yaponiyaya və Cənubi Koreyaya ixrac olunur.