Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMAR

  DAMAR, g e o l o g i y a d a – filizlərin və maqmatik süxurların yatım forması. Yer qa­bığında çatların hidrotermal məhlullardan ayrılan mineral maddələrlə dolması və ya maqmanın çatlarda kristallaşması nəticə­ sində əmələ gəlir. D.­-lar formasına görə sa­də (məs., plitəvarı) və mürəkkəb (pilləvarı, şaxəli, linzavarı, yəhərvarı və s.) olur. Ta­mamilə, yaxud çox hissəsi filiz mineralla­rından ibarət D.-­lar filiz damarları adlanır. Yan süxurlarla uyğun yatan və ya onları kəsən D.­ları ayırırlar. Faydalı qazıntı D.-­ı­nın uzunluğu bir neçə yüz km-­ə qədər ola bilər (Kaliforniyada qızıl filizi D.­-ları); dərinliyə doğru 3 km-ədək izlənilən D.-­lara rast gəlinir (Hindistanda Kolar yatağında). Qızıl, gümüş, qurğuşun, sink, volfram, qalay, civə, molibden, kobalt və s. metal­ların D. tipli yataqları var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMAR

  DAMAR, g e o l o g i y a d a – filizlərin və maqmatik süxurların yatım forması. Yer qa­bığında çatların hidrotermal məhlullardan ayrılan mineral maddələrlə dolması və ya maqmanın çatlarda kristallaşması nəticə­ sində əmələ gəlir. D.­-lar formasına görə sa­də (məs., plitəvarı) və mürəkkəb (pilləvarı, şaxəli, linzavarı, yəhərvarı və s.) olur. Ta­mamilə, yaxud çox hissəsi filiz mineralla­rından ibarət D.-­lar filiz damarları adlanır. Yan süxurlarla uyğun yatan və ya onları kəsən D.­ları ayırırlar. Faydalı qazıntı D.-­ı­nın uzunluğu bir neçə yüz km-­ə qədər ola bilər (Kaliforniyada qızıl filizi D.­-ları); dərinliyə doğru 3 km-ədək izlənilən D.-­lara rast gəlinir (Hindistanda Kolar yatağında). Qızıl, gümüş, qurğuşun, sink, volfram, qalay, civə, molibden, kobalt və s. metal­ların D. tipli yataqları var.

  DAMAR

  DAMAR, g e o l o g i y a d a – filizlərin və maqmatik süxurların yatım forması. Yer qa­bığında çatların hidrotermal məhlullardan ayrılan mineral maddələrlə dolması və ya maqmanın çatlarda kristallaşması nəticə­ sində əmələ gəlir. D.­-lar formasına görə sa­də (məs., plitəvarı) və mürəkkəb (pilləvarı, şaxəli, linzavarı, yəhərvarı və s.) olur. Ta­mamilə, yaxud çox hissəsi filiz mineralla­rından ibarət D.-­lar filiz damarları adlanır. Yan süxurlarla uyğun yatan və ya onları kəsən D.­ları ayırırlar. Faydalı qazıntı D.-­ı­nın uzunluğu bir neçə yüz km-­ə qədər ola bilər (Kaliforniyada qızıl filizi D.­-ları); dərinliyə doğru 3 km-ədək izlənilən D.-­lara rast gəlinir (Hindistanda Kolar yatağında). Qızıl, gümüş, qurğuşun, sink, volfram, qalay, civə, molibden, kobalt və s. metal­ların D. tipli yataqları var.