Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMAR SÜXURLAR

  DAMAR SÜXURLAR – dərinlik massiv­ləri ilə (intruziyalarla) əlaqədar damar və ya dayka formalı süxurlar. D.s., adətən, porfi­rəbənzər quruluşludur və əsas kütləsi tam kristallik, nadir halda şüşəyəbənzərdir. Asxist (tərkibcə dərinlik süxurlarının analoqu olub, onlardan struktur və yatım forma­sına görə fərqlənir) və diasxist (dərinlik sü­xurlarını müşayiət edir, lakin tərkibcə onlar­dan kəskin fərqlənir) süxur qruplarına ayırırlar. Adətən hər bir intruziv süxur tipi­nin özünəməxsus D.s.­-ı olur; məs., qranit massivlərində və onların ətrafında aplitlərpeqmatitlər, bəzən lamprofirlər intişar tapmış olur. D.s. Azərb. Resp.­-nın Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz sahələrində çoxdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMAR SÜXURLAR

  DAMAR SÜXURLAR – dərinlik massiv­ləri ilə (intruziyalarla) əlaqədar damar və ya dayka formalı süxurlar. D.s., adətən, porfi­rəbənzər quruluşludur və əsas kütləsi tam kristallik, nadir halda şüşəyəbənzərdir. Asxist (tərkibcə dərinlik süxurlarının analoqu olub, onlardan struktur və yatım forma­sına görə fərqlənir) və diasxist (dərinlik sü­xurlarını müşayiət edir, lakin tərkibcə onlar­dan kəskin fərqlənir) süxur qruplarına ayırırlar. Adətən hər bir intruziv süxur tipi­nin özünəməxsus D.s.­-ı olur; məs., qranit massivlərində və onların ətrafında aplitlərpeqmatitlər, bəzən lamprofirlər intişar tapmış olur. D.s. Azərb. Resp.­-nın Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz sahələrində çoxdur.

  DAMAR SÜXURLAR

  DAMAR SÜXURLAR – dərinlik massiv­ləri ilə (intruziyalarla) əlaqədar damar və ya dayka formalı süxurlar. D.s., adətən, porfi­rəbənzər quruluşludur və əsas kütləsi tam kristallik, nadir halda şüşəyəbənzərdir. Asxist (tərkibcə dərinlik süxurlarının analoqu olub, onlardan struktur və yatım forma­sına görə fərqlənir) və diasxist (dərinlik sü­xurlarını müşayiət edir, lakin tərkibcə onlar­dan kəskin fərqlənir) süxur qruplarına ayırırlar. Adətən hər bir intruziv süxur tipi­nin özünəməxsus D.s.­-ı olur; məs., qranit massivlərində və onların ətrafında aplitlərpeqmatitlər, bəzən lamprofirlər intişar tapmış olur. D.s. Azərb. Resp.­-nın Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz sahələrində çoxdur.