Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMODAR

  DAMÓDAR – Hindistanın Bihar və Qərbi Benqaliya ştatlarında çay. Uz. 580 km, höv­zəsinin sah. 20 min km-dən çoxdur. Çho­ ta–Naqpur platosundan başlanır, Hind­ Qanq ovalığının ş. hissəsi ilə axır, Qanq çayı deltasının Huqli qoluna tökülür. Yağış suları ilə qidalanır. Yay daşqınları olur. Or­taillik su sərfi 330 m3/san. Әsas qolu Bara­ kardır (soldan). Aşağı axını gəmiçiliyə yararlıdır. SES, su anbarları və suvarma kanalları var. D. vadisi Hindistanın mühüm sənaye r­nlarındandır.

   Дамодар чайы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMODAR

  DAMÓDAR – Hindistanın Bihar və Qərbi Benqaliya ştatlarında çay. Uz. 580 km, höv­zəsinin sah. 20 min km-dən çoxdur. Çho­ ta–Naqpur platosundan başlanır, Hind­ Qanq ovalığının ş. hissəsi ilə axır, Qanq çayı deltasının Huqli qoluna tökülür. Yağış suları ilə qidalanır. Yay daşqınları olur. Or­taillik su sərfi 330 m3/san. Әsas qolu Bara­ kardır (soldan). Aşağı axını gəmiçiliyə yararlıdır. SES, su anbarları və suvarma kanalları var. D. vadisi Hindistanın mühüm sənaye r­nlarındandır.

   Дамодар чайы.

  DAMODAR

  DAMÓDAR – Hindistanın Bihar və Qərbi Benqaliya ştatlarında çay. Uz. 580 km, höv­zəsinin sah. 20 min km-dən çoxdur. Çho­ ta–Naqpur platosundan başlanır, Hind­ Qanq ovalığının ş. hissəsi ilə axır, Qanq çayı deltasının Huqli qoluna tökülür. Yağış suları ilə qidalanır. Yay daşqınları olur. Or­taillik su sərfi 330 m3/san. Әsas qolu Bara­ kardır (soldan). Aşağı axını gəmiçiliyə yararlıdır. SES, su anbarları və suvarma kanalları var. D. vadisi Hindistanın mühüm sənaye r­nlarındandır.

   Дамодар чайы.