Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMPİR

  DÁMPİR (Dampier) Uilyam (8.6.1652, İst­-Koker, Somerset qraflığı, İngiltərə – 8.3.1715, London) – ingilis dəniz səyyahı, pirat. Üç dəfə dünya səyahətinə çıxmışdır. Bir neçə il Tortyu a.­-nda (Vest-­Hind­də) qalmış, Ame­rika sahillərindəki İspan şəhərlərinin və yaşayış yerlərinin qarətin­də iştirak etmişdi. 1678–91 illərdə Sakit okeanda, Cə­nubi Amerikanın q. sahillərində piratçılıqla məşgul olmuşdur. 1691 ildə İngiltərəyə qayıtmış, 1697 ildə “Yeni dünya səyahəti” kitabını çap et­dirmişdir. 14.1.1699 ildə “Robak” gə­misində İngiltərədən çıxmış, Ümid bur­nundan keçərək, 26.7.1699 ildə Avstra­liyanın şm.­-q. sahillərinə çatmış və şm.-­a doğru hərəkət edərək özünün adlandırdığı Şark körfəzini, adalar qrupunu tədqiq etmiş­dir. 1703–07 illərdə dəniz quldurluğu ilə məşğul olmuşdur. 1704 ildə D. öz matrosu A. Selkirki kimsəsiz adaya düşürmüşdür; sonralar D. Defo bu matrosun timsalında Robinzon Kruzo obrazını yaratmışdır. 1707 ildə “Yeni Hollandiyaya səyahət” kitabını nəşr etdirmişdir. 1708–11 illərdə V. Rocer­ sin gəmisində D. şturman vəzifəsində dünya səyahətinə çıxır; Sakit okeanın c. r-nlarının xəritəsini tərtib edir, Dünya okeanının müx­təlif məntəqələrində maqnit meylinin qiy­mətləri barədə məlumatlar toplayır, dəniz sularının duzluluğunu, hakim axınlar və kü­ləklər arasındakı əlaqələri, Avstraliya, Yeni Qvineya və s. r­-nların fauna və florasını öyrənir. Avstraliyanın şm.-­q.-­ində y­a, Sakit okeanın c.-­q.-­ində və Malayya arxipelaqın­da bir neçə ada və körfəz D.­-in şərəfinə ad­landırılmışdır.

  Əd.: С в е т Я. М. История открытия и иссле­дования Австралии и Океании. М., 1966.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMPİR

  DÁMPİR (Dampier) Uilyam (8.6.1652, İst­-Koker, Somerset qraflığı, İngiltərə – 8.3.1715, London) – ingilis dəniz səyyahı, pirat. Üç dəfə dünya səyahətinə çıxmışdır. Bir neçə il Tortyu a.­-nda (Vest-­Hind­də) qalmış, Ame­rika sahillərindəki İspan şəhərlərinin və yaşayış yerlərinin qarətin­də iştirak etmişdi. 1678–91 illərdə Sakit okeanda, Cə­nubi Amerikanın q. sahillərində piratçılıqla məşgul olmuşdur. 1691 ildə İngiltərəyə qayıtmış, 1697 ildə “Yeni dünya səyahəti” kitabını çap et­dirmişdir. 14.1.1699 ildə “Robak” gə­misində İngiltərədən çıxmış, Ümid bur­nundan keçərək, 26.7.1699 ildə Avstra­liyanın şm.­-q. sahillərinə çatmış və şm.-­a doğru hərəkət edərək özünün adlandırdığı Şark körfəzini, adalar qrupunu tədqiq etmiş­dir. 1703–07 illərdə dəniz quldurluğu ilə məşğul olmuşdur. 1704 ildə D. öz matrosu A. Selkirki kimsəsiz adaya düşürmüşdür; sonralar D. Defo bu matrosun timsalında Robinzon Kruzo obrazını yaratmışdır. 1707 ildə “Yeni Hollandiyaya səyahət” kitabını nəşr etdirmişdir. 1708–11 illərdə V. Rocer­ sin gəmisində D. şturman vəzifəsində dünya səyahətinə çıxır; Sakit okeanın c. r-nlarının xəritəsini tərtib edir, Dünya okeanının müx­təlif məntəqələrində maqnit meylinin qiy­mətləri barədə məlumatlar toplayır, dəniz sularının duzluluğunu, hakim axınlar və kü­ləklər arasındakı əlaqələri, Avstraliya, Yeni Qvineya və s. r­-nların fauna və florasını öyrənir. Avstraliyanın şm.-­q.-­ində y­a, Sakit okeanın c.-­q.-­ində və Malayya arxipelaqın­da bir neçə ada və körfəz D.­-in şərəfinə ad­landırılmışdır.

  Əd.: С в е т Я. М. История открытия и иссле­дования Австралии и Океании. М., 1966.

  DAMPİR

  DÁMPİR (Dampier) Uilyam (8.6.1652, İst­-Koker, Somerset qraflığı, İngiltərə – 8.3.1715, London) – ingilis dəniz səyyahı, pirat. Üç dəfə dünya səyahətinə çıxmışdır. Bir neçə il Tortyu a.­-nda (Vest-­Hind­də) qalmış, Ame­rika sahillərindəki İspan şəhərlərinin və yaşayış yerlərinin qarətin­də iştirak etmişdi. 1678–91 illərdə Sakit okeanda, Cə­nubi Amerikanın q. sahillərində piratçılıqla məşgul olmuşdur. 1691 ildə İngiltərəyə qayıtmış, 1697 ildə “Yeni dünya səyahəti” kitabını çap et­dirmişdir. 14.1.1699 ildə “Robak” gə­misində İngiltərədən çıxmış, Ümid bur­nundan keçərək, 26.7.1699 ildə Avstra­liyanın şm.­-q. sahillərinə çatmış və şm.-­a doğru hərəkət edərək özünün adlandırdığı Şark körfəzini, adalar qrupunu tədqiq etmiş­dir. 1703–07 illərdə dəniz quldurluğu ilə məşğul olmuşdur. 1704 ildə D. öz matrosu A. Selkirki kimsəsiz adaya düşürmüşdür; sonralar D. Defo bu matrosun timsalında Robinzon Kruzo obrazını yaratmışdır. 1707 ildə “Yeni Hollandiyaya səyahət” kitabını nəşr etdirmişdir. 1708–11 illərdə V. Rocer­ sin gəmisində D. şturman vəzifəsində dünya səyahətinə çıxır; Sakit okeanın c. r-nlarının xəritəsini tərtib edir, Dünya okeanının müx­təlif məntəqələrində maqnit meylinin qiy­mətləri barədə məlumatlar toplayır, dəniz sularının duzluluğunu, hakim axınlar və kü­ləklər arasındakı əlaqələri, Avstraliya, Yeni Qvineya və s. r­-nların fauna və florasını öyrənir. Avstraliyanın şm.-­q.-­ində y­a, Sakit okeanın c.-­q.-­ində və Malayya arxipelaqın­da bir neçə ada və körfəz D.­-in şərəfinə ad­landırılmışdır.

  Əd.: С в е т Я. М. История открытия и иссле­дования Австралии и Океании. М., 1966.