Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAN ULDUZU STRUKTURU

  DAN ULDUZU STRUKTURU – Xəzər dənizinin Azərb. sektorunda, Abşeron arxi­pelaqı neftli­-qazlı r­-nunda, Bakı ş.-­ndən 85 km şm.­-ş.-­də yerləşir. Strukturun yerləşdiyi sahədə dənizin dərinliyi 100–120 m arasın­da dəyişir. Struktur 1964 ildə seysmik kəş­fiyyat işləri nəticəsində aşkar edilmişdir. Seysmik işlərin nəticəsinə əsasən qırışıq Məhsuldar qatın Fasilə lay dəstəsinin daba­nına görə 2820 m izoxətlə qapanır, ölçüləri 9x2 km­-dir. 1998–99 illərdə strukturda qazılmış axtarış­-kəşfiyyat quyuları Pont mər­təbəsi, Məhsuldar qat və Dördüncü dövr çöküntülərini açmışdır; Məhsuldar qat çö­küntülərinin ümumi qalınlığı 1920 -dir. Strukturun neft­-qazlılıq perspektivliyi Məh­suldar qatın alt şöbəsi ilə əlaqələndirilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAN ULDUZU STRUKTURU

  DAN ULDUZU STRUKTURU – Xəzər dənizinin Azərb. sektorunda, Abşeron arxi­pelaqı neftli­-qazlı r­-nunda, Bakı ş.-­ndən 85 km şm.­-ş.-­də yerləşir. Strukturun yerləşdiyi sahədə dənizin dərinliyi 100–120 m arasın­da dəyişir. Struktur 1964 ildə seysmik kəş­fiyyat işləri nəticəsində aşkar edilmişdir. Seysmik işlərin nəticəsinə əsasən qırışıq Məhsuldar qatın Fasilə lay dəstəsinin daba­nına görə 2820 m izoxətlə qapanır, ölçüləri 9x2 km­-dir. 1998–99 illərdə strukturda qazılmış axtarış­-kəşfiyyat quyuları Pont mər­təbəsi, Məhsuldar qat və Dördüncü dövr çöküntülərini açmışdır; Məhsuldar qat çö­küntülərinin ümumi qalınlığı 1920 -dir. Strukturun neft­-qazlılıq perspektivliyi Məh­suldar qatın alt şöbəsi ilə əlaqələndirilir.

  DAN ULDUZU STRUKTURU

  DAN ULDUZU STRUKTURU – Xəzər dənizinin Azərb. sektorunda, Abşeron arxi­pelaqı neftli­-qazlı r­-nunda, Bakı ş.-­ndən 85 km şm.­-ş.-­də yerləşir. Strukturun yerləşdiyi sahədə dənizin dərinliyi 100–120 m arasın­da dəyişir. Struktur 1964 ildə seysmik kəş­fiyyat işləri nəticəsində aşkar edilmişdir. Seysmik işlərin nəticəsinə əsasən qırışıq Məhsuldar qatın Fasilə lay dəstəsinin daba­nına görə 2820 m izoxətlə qapanır, ölçüləri 9x2 km­-dir. 1998–99 illərdə strukturda qazılmış axtarış­-kəşfiyyat quyuları Pont mər­təbəsi, Məhsuldar qat və Dördüncü dövr çöküntülərini açmışdır; Məhsuldar qat çö­küntülərinin ümumi qalınlığı 1920 -dir. Strukturun neft­-qazlılıq perspektivliyi Məh­suldar qatın alt şöbəsi ilə əlaqələndirilir.