Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANA

  DÁNA, D e  n a  C e y m s (12.2.1813, Yuti­ka, Nyu­-York ştatı – 14.4.1895, Nyu-­Hey­ven, Konnektikut ştatı) – Amerika geoloqu, Peterburq EA­-nın xarici m. üzvü (1858). Nyu­-Heyvenddə Yelsk Un-­tini bitirmiş (1833) və oranın prof.-­u (1855–92) olmuş­dur. Mineralların kimyəvi təsnifatının (1837; 19 əsrin sonlarınadək istifadə olun­muşdur) müəllifidir. Şimali Amerikanın Tabaşir dövrünün ilk paleocoğrafi xə ritəsini tərtib etmiş (1863), qədim çö­küntülər qrupunun “arxey” adlandırıl­masını (1872), “geosinklinal” və “geo­antiklinal” terminlərini təklif etmişdir (1873). Yer qabığında iri çökəklərin və qırışıqlıqların əmələgəlmə prosesini tek­tonik cəhətdən (Yer kürəsinin soyuması və sıxılması nəticəsində yer qabığının yığılması) izah etmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANA

  DÁNA, D e  n a  C e y m s (12.2.1813, Yuti­ka, Nyu­-York ştatı – 14.4.1895, Nyu-­Hey­ven, Konnektikut ştatı) – Amerika geoloqu, Peterburq EA­-nın xarici m. üzvü (1858). Nyu­-Heyvenddə Yelsk Un-­tini bitirmiş (1833) və oranın prof.-­u (1855–92) olmuş­dur. Mineralların kimyəvi təsnifatının (1837; 19 əsrin sonlarınadək istifadə olun­muşdur) müəllifidir. Şimali Amerikanın Tabaşir dövrünün ilk paleocoğrafi xə ritəsini tərtib etmiş (1863), qədim çö­küntülər qrupunun “arxey” adlandırıl­masını (1872), “geosinklinal” və “geo­antiklinal” terminlərini təklif etmişdir (1873). Yer qabığında iri çökəklərin və qırışıqlıqların əmələgəlmə prosesini tek­tonik cəhətdən (Yer kürəsinin soyuması və sıxılması nəticəsində yer qabığının yığılması) izah etmişdir.

  DANA

  DÁNA, D e  n a  C e y m s (12.2.1813, Yuti­ka, Nyu­-York ştatı – 14.4.1895, Nyu-­Hey­ven, Konnektikut ştatı) – Amerika geoloqu, Peterburq EA­-nın xarici m. üzvü (1858). Nyu­-Heyvenddə Yelsk Un-­tini bitirmiş (1833) və oranın prof.-­u (1855–92) olmuş­dur. Mineralların kimyəvi təsnifatının (1837; 19 əsrin sonlarınadək istifadə olun­muşdur) müəllifidir. Şimali Amerikanın Tabaşir dövrünün ilk paleocoğrafi xə ritəsini tərtib etmiş (1863), qədim çö­küntülər qrupunun “arxey” adlandırıl­masını (1872), “geosinklinal” və “geo­antiklinal” terminlərini təklif etmişdir (1873). Yer qabığında iri çökəklərin və qırışıqlıqların əmələgəlmə prosesini tek­tonik cəhətdən (Yer kürəsinin soyuması və sıxılması nəticəsində yer qabığının yığılması) izah etmişdir.