Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANBURİT

  DANBURİT [ABŞ­ın Konnektikut şta­tında Danburi (Danberi; Danbury) yatağı­nın adından] – mineral, təbii borosilikat CaB2(SiO4)2. Rombik sinqoniyada kristal­laşır. Kristalları prizmatikdir (bəzən uzun­luğu 40 sm­-ə çatır), karbonatla örtülür, adətən, kənarları ştrixlənir. Druzlar, radial­ şüalı aqreqatlar, dənəvər kütlələr əmələ gətirir. D. rəngsiz və ya ağ, çəhrayı, yaşıl, sarı rəngə boyanmış olur. Şüşə parıltılıdır. Sərtliyi 7; sıxlığı 3000 kq/m3. Maqmatik, kontaktmetasomatik və çökmə süxurlarda rast gəlinir. Nisbətən iri yığınları əhəngli borosilikat skarnlarındadır (Primoryedə Dalneqorsk yatağı və s.). Bor və onun birləşmələrinin alınması üçün xammaldır; üzlük daşı kimi istifadə olunur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANBURİT

  DANBURİT [ABŞ­ın Konnektikut şta­tında Danburi (Danberi; Danbury) yatağı­nın adından] – mineral, təbii borosilikat CaB2(SiO4)2. Rombik sinqoniyada kristal­laşır. Kristalları prizmatikdir (bəzən uzun­luğu 40 sm­-ə çatır), karbonatla örtülür, adətən, kənarları ştrixlənir. Druzlar, radial­ şüalı aqreqatlar, dənəvər kütlələr əmələ gətirir. D. rəngsiz və ya ağ, çəhrayı, yaşıl, sarı rəngə boyanmış olur. Şüşə parıltılıdır. Sərtliyi 7; sıxlığı 3000 kq/m3. Maqmatik, kontaktmetasomatik və çökmə süxurlarda rast gəlinir. Nisbətən iri yığınları əhəngli borosilikat skarnlarındadır (Primoryedə Dalneqorsk yatağı və s.). Bor və onun birləşmələrinin alınması üçün xammaldır; üzlük daşı kimi istifadə olunur.

  DANBURİT

  DANBURİT [ABŞ­ın Konnektikut şta­tında Danburi (Danberi; Danbury) yatağı­nın adından] – mineral, təbii borosilikat CaB2(SiO4)2. Rombik sinqoniyada kristal­laşır. Kristalları prizmatikdir (bəzən uzun­luğu 40 sm­-ə çatır), karbonatla örtülür, adətən, kənarları ştrixlənir. Druzlar, radial­ şüalı aqreqatlar, dənəvər kütlələr əmələ gətirir. D. rəngsiz və ya ağ, çəhrayı, yaşıl, sarı rəngə boyanmış olur. Şüşə parıltılıdır. Sərtliyi 7; sıxlığı 3000 kq/m3. Maqmatik, kontaktmetasomatik və çökmə süxurlarda rast gəlinir. Nisbətən iri yığınları əhəngli borosilikat skarnlarındadır (Primoryedə Dalneqorsk yatağı və s.). Bor və onun birləşmələrinin alınması üçün xammaldır; üzlük daşı kimi istifadə olunur.