Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇİMƏNKƏND

  ÇİMƏNKƏND, Y uxarı Qara bağlar ,Çimən – İrəvan xanlığı Vedibasar mahalının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r-nu) Cığındərə bölgəsində, Vedi çayının kənarında azərb.-ların yaşadığı kənd, 1937–49 illərdə Qarabağlar r-nunun inz. m. 1920 ildə Vedibasarın erməni daşnakları tərəfindən işğalı ilə əlaqədar kənd camaatı Cənubi Azərb.-a sığınmışdır. 1922 ildə geri qayıdan əhali dağıdılmış kəndi bərpa etmiş, qonşu Aşağı Qarabağlar k. camaatı da Ç.-də məskunlaşmışlar. Həmin il Türkiyədən gəlmiş ermənilər kəndə yerləşdirilmişdir. 1937 ildə Vedi r-nunun iki inzibati rayona bölünməsi ilə əlaqədar Ç. r-nun dağlıq hissəsində yaradılmış yeni Qarabağlar r-nunun inz. m.-nə çevrilir və kənd sürətlə inkişaf edir. 1949 ildə Qarabağlar r-nu ləğv edilərək əhalisi Azərb.-a deportasiya olunur, ərazisi isə yenidən Vedi r-nuna birləşdirilir. 1950-ci illərdə əhalisinin bir hissəsi geri qayıtsa da, 1988 ildə ermənilər tərəfindən yenidən qovulurlar. 25.1.1978 ildə kəndin adı dəyişdirilərək Urtsadzor qoyulmuşdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇİMƏNKƏND

  ÇİMƏNKƏND, Y uxarı Qara bağlar ,Çimən – İrəvan xanlığı Vedibasar mahalının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r-nu) Cığındərə bölgəsində, Vedi çayının kənarında azərb.-ların yaşadığı kənd, 1937–49 illərdə Qarabağlar r-nunun inz. m. 1920 ildə Vedibasarın erməni daşnakları tərəfindən işğalı ilə əlaqədar kənd camaatı Cənubi Azərb.-a sığınmışdır. 1922 ildə geri qayıdan əhali dağıdılmış kəndi bərpa etmiş, qonşu Aşağı Qarabağlar k. camaatı da Ç.-də məskunlaşmışlar. Həmin il Türkiyədən gəlmiş ermənilər kəndə yerləşdirilmişdir. 1937 ildə Vedi r-nunun iki inzibati rayona bölünməsi ilə əlaqədar Ç. r-nun dağlıq hissəsində yaradılmış yeni Qarabağlar r-nunun inz. m.-nə çevrilir və kənd sürətlə inkişaf edir. 1949 ildə Qarabağlar r-nu ləğv edilərək əhalisi Azərb.-a deportasiya olunur, ərazisi isə yenidən Vedi r-nuna birləşdirilir. 1950-ci illərdə əhalisinin bir hissəsi geri qayıtsa da, 1988 ildə ermənilər tərəfindən yenidən qovulurlar. 25.1.1978 ildə kəndin adı dəyişdirilərək Urtsadzor qoyulmuşdur.

  ÇİMƏNKƏND

  ÇİMƏNKƏND, Y uxarı Qara bağlar ,Çimən – İrəvan xanlığı Vedibasar mahalının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r-nu) Cığındərə bölgəsində, Vedi çayının kənarında azərb.-ların yaşadığı kənd, 1937–49 illərdə Qarabağlar r-nunun inz. m. 1920 ildə Vedibasarın erməni daşnakları tərəfindən işğalı ilə əlaqədar kənd camaatı Cənubi Azərb.-a sığınmışdır. 1922 ildə geri qayıdan əhali dağıdılmış kəndi bərpa etmiş, qonşu Aşağı Qarabağlar k. camaatı da Ç.-də məskunlaşmışlar. Həmin il Türkiyədən gəlmiş ermənilər kəndə yerləşdirilmişdir. 1937 ildə Vedi r-nunun iki inzibati rayona bölünməsi ilə əlaqədar Ç. r-nun dağlıq hissəsində yaradılmış yeni Qarabağlar r-nunun inz. m.-nə çevrilir və kənd sürətlə inkişaf edir. 1949 ildə Qarabağlar r-nu ləğv edilərək əhalisi Azərb.-a deportasiya olunur, ərazisi isə yenidən Vedi r-nuna birləşdirilir. 1950-ci illərdə əhalisinin bir hissəsi geri qayıtsa da, 1988 ildə ermənilər tərəfindən yenidən qovulurlar. 25.1.1978 ildə kəndin adı dəyişdirilərək Urtsadzor qoyulmuşdur.