Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANİMARKA BOĞAZLARI

  DANİMÁRKA BOĞAZLARI, B a l t i k a  b o ğ a z l a r ı – Skandinaviya və Yutlandiya y­-a-­ları arasında boğazlar sistemi. Baltika və Şimal dənizlərini birləşdirir. D.b. sisteminə Kiçik Belt, Böyük Belt, Eresunn (Zund), Katteqat və Skagerrak boğazları daxildir. D.b.­-nın ən dar yeri Kiçik Beltdə 0,5 km, Böyük Beltdə 11 km, Eresunnda 3,4 km, Katteqat və Skagerrakda 60 km­-dir. D.b. Baltika dənizi portlarını Dünya okeanı portları ilə birləşdirən əsas dəniz yoludur.

   Скагеррак вя Каттегат боьазларыны айыран Гренен бурну. Йутландийа.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANİMARKA BOĞAZLARI

  DANİMÁRKA BOĞAZLARI, B a l t i k a  b o ğ a z l a r ı – Skandinaviya və Yutlandiya y­-a-­ları arasında boğazlar sistemi. Baltika və Şimal dənizlərini birləşdirir. D.b. sisteminə Kiçik Belt, Böyük Belt, Eresunn (Zund), Katteqat və Skagerrak boğazları daxildir. D.b.­-nın ən dar yeri Kiçik Beltdə 0,5 km, Böyük Beltdə 11 km, Eresunnda 3,4 km, Katteqat və Skagerrakda 60 km­-dir. D.b. Baltika dənizi portlarını Dünya okeanı portları ilə birləşdirən əsas dəniz yoludur.

   Скагеррак вя Каттегат боьазларыны айыран Гренен бурну. Йутландийа.

  DANİMARKA BOĞAZLARI

  DANİMÁRKA BOĞAZLARI, B a l t i k a  b o ğ a z l a r ı – Skandinaviya və Yutlandiya y­-a-­ları arasında boğazlar sistemi. Baltika və Şimal dənizlərini birləşdirir. D.b. sisteminə Kiçik Belt, Böyük Belt, Eresunn (Zund), Katteqat və Skagerrak boğazları daxildir. D.b.­-nın ən dar yeri Kiçik Beltdə 0,5 km, Böyük Beltdə 11 km, Eresunnda 3,4 km, Katteqat və Skagerrakda 60 km­-dir. D.b. Baltika dənizi portlarını Dünya okeanı portları ilə birləşdirən əsas dəniz yoludur.

   Скагеррак вя Каттегат боьазларыны айыран Гренен бурну. Йутландийа.