Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANİMARKA MƏRTƏBƏSİ

  DANİMÁRKA MӘRTӘBӘSİ – Paleogen sisteminin altdan birinci mərtəbəsi. Son vaxtlara qədər Üst Tabaşir şöbəsinin ən üst mərtəbəsi hesab edilirdi. 1847 ildə İsveçrə geoloqu E. Desor tərəfindən Danimarkada ayrılmışdır. Әhəngdaşından, gilli və mergel­li süxurlardan ibarətdir. Xarakter faunası: dəniz kirpisi –Coraster sphaericus Seun., foraminiferlərdən – Globigerina trilocnli­ noides Plumm. və s. D.m. çöküntüləri Qərbi Avropada, Şimali Afrikada, Krımda, Azərb. Resp.-­nda (Kiçik və Böyük Qafqazda) və s. yerlərdə var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANİMARKA MƏRTƏBƏSİ

  DANİMÁRKA MӘRTӘBӘSİ – Paleogen sisteminin altdan birinci mərtəbəsi. Son vaxtlara qədər Üst Tabaşir şöbəsinin ən üst mərtəbəsi hesab edilirdi. 1847 ildə İsveçrə geoloqu E. Desor tərəfindən Danimarkada ayrılmışdır. Әhəngdaşından, gilli və mergel­li süxurlardan ibarətdir. Xarakter faunası: dəniz kirpisi –Coraster sphaericus Seun., foraminiferlərdən – Globigerina trilocnli­ noides Plumm. və s. D.m. çöküntüləri Qərbi Avropada, Şimali Afrikada, Krımda, Azərb. Resp.-­nda (Kiçik və Böyük Qafqazda) və s. yerlərdə var.

  DANİMARKA MƏRTƏBƏSİ

  DANİMÁRKA MӘRTӘBӘSİ – Paleogen sisteminin altdan birinci mərtəbəsi. Son vaxtlara qədər Üst Tabaşir şöbəsinin ən üst mərtəbəsi hesab edilirdi. 1847 ildə İsveçrə geoloqu E. Desor tərəfindən Danimarkada ayrılmışdır. Әhəngdaşından, gilli və mergel­li süxurlardan ibarətdir. Xarakter faunası: dəniz kirpisi –Coraster sphaericus Seun., foraminiferlərdən – Globigerina trilocnli­ noides Plumm. və s. D.m. çöküntüləri Qərbi Avropada, Şimali Afrikada, Krımda, Azərb. Resp.-­nda (Kiçik və Böyük Qafqazda) və s. yerlərdə var.