Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANQREK

  DANQRÉK, D o n q­-R e k – Hind­-Çində təpəli yüksəklik. Şm.­-da Taylandın, c.­-da Kamboca və Laosun sərhədindədir. Uz. təqr. 300 km, yüksək nöqtəsi 753 -dir (Danqrek d.). Q.-­ə doğru tədricən 500–300 m-­ədək alçalır. Şm. yamacı alçaq və az me­yillidir, tədricən Korat platosuna keçir; c. yamacı dik, dərin parçalanmışdır. Әlverişli aşırımlar var. Qumdaşılardan ibarətdir. İqli­mi musson rejimli (c. yamacında yağıntının illik miqdarı 2000 mm-­ədək) subekvatorialdır. Rütubətli tropik meşələr yayılmışdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANQREK

  DANQRÉK, D o n q­-R e k – Hind­-Çində təpəli yüksəklik. Şm.­-da Taylandın, c.­-da Kamboca və Laosun sərhədindədir. Uz. təqr. 300 km, yüksək nöqtəsi 753 -dir (Danqrek d.). Q.-­ə doğru tədricən 500–300 m-­ədək alçalır. Şm. yamacı alçaq və az me­yillidir, tədricən Korat platosuna keçir; c. yamacı dik, dərin parçalanmışdır. Әlverişli aşırımlar var. Qumdaşılardan ibarətdir. İqli­mi musson rejimli (c. yamacında yağıntının illik miqdarı 2000 mm-­ədək) subekvatorialdır. Rütubətli tropik meşələr yayılmışdır.

  DANQREK

  DANQRÉK, D o n q­-R e k – Hind­-Çində təpəli yüksəklik. Şm.­-da Taylandın, c.­-da Kamboca və Laosun sərhədindədir. Uz. təqr. 300 km, yüksək nöqtəsi 753 -dir (Danqrek d.). Q.-­ə doğru tədricən 500–300 m-­ədək alçalır. Şm. yamacı alçaq və az me­yillidir, tədricən Korat platosuna keçir; c. yamacı dik, dərin parçalanmışdır. Әlverişli aşırımlar var. Qumdaşılardan ibarətdir. İqli­mi musson rejimli (c. yamacında yağıntının illik miqdarı 2000 mm-­ədək) subekvatorialdır. Rütubətli tropik meşələr yayılmışdır.