Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  D’ANVİL

  D’ANVİL (d’Anville) Jan Batist (11.7.1697, Paris – 28.1.1782, elə orada) – fransız coğrafiyaçısı və kartoqrafı, Paris EA­-nın üzvü (1773), Peterburq EA­nın fəxri üzvü (1749). Dövrünə görə dəqiqliyi ilə fərq­lənən 200­-dən çox coğrafi xəritə və planlar tərtib etmişdir (V.İ. Berinqin ilk səyahət xəritəsi, 1732; Baş atlas, 1736–87; Çinin Yeni atlası, 1737; Ş. Rollenin “Qədim ta­rix” kitabına aid xəritələri, 1730–38 və s.). Qədim coğrafiyanı (o cümlədən Misir, Roma, Hindistan və Rusiyanın coğrafiya­sını) öyrənmişdir; köhnə uzunluq ölçülə­rinin müqayisəli tədqiqini aparmışdır; Fransa kral kitabxanası tərəfindən alınmış (1779) qiymətli xəritələr kolleksiyasını (10500 ədəd) toplamışdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  D’ANVİL

  D’ANVİL (d’Anville) Jan Batist (11.7.1697, Paris – 28.1.1782, elə orada) – fransız coğrafiyaçısı və kartoqrafı, Paris EA­-nın üzvü (1773), Peterburq EA­nın fəxri üzvü (1749). Dövrünə görə dəqiqliyi ilə fərq­lənən 200­-dən çox coğrafi xəritə və planlar tərtib etmişdir (V.İ. Berinqin ilk səyahət xəritəsi, 1732; Baş atlas, 1736–87; Çinin Yeni atlası, 1737; Ş. Rollenin “Qədim ta­rix” kitabına aid xəritələri, 1730–38 və s.). Qədim coğrafiyanı (o cümlədən Misir, Roma, Hindistan və Rusiyanın coğrafiya­sını) öyrənmişdir; köhnə uzunluq ölçülə­rinin müqayisəli tədqiqini aparmışdır; Fransa kral kitabxanası tərəfindən alınmış (1779) qiymətli xəritələr kolleksiyasını (10500 ədəd) toplamışdır.

  D’ANVİL

  D’ANVİL (d’Anville) Jan Batist (11.7.1697, Paris – 28.1.1782, elə orada) – fransız coğrafiyaçısı və kartoqrafı, Paris EA­-nın üzvü (1773), Peterburq EA­nın fəxri üzvü (1749). Dövrünə görə dəqiqliyi ilə fərq­lənən 200­-dən çox coğrafi xəritə və planlar tərtib etmişdir (V.İ. Berinqin ilk səyahət xəritəsi, 1732; Baş atlas, 1736–87; Çinin Yeni atlası, 1737; Ş. Rollenin “Qədim ta­rix” kitabına aid xəritələri, 1730–38 və s.). Qədim coğrafiyanı (o cümlədən Misir, Roma, Hindistan və Rusiyanın coğrafiya­sını) öyrənmişdir; köhnə uzunluq ölçülə­rinin müqayisəli tədqiqini aparmışdır; Fransa kral kitabxanası tərəfindən alınmış (1779) qiymətli xəritələr kolleksiyasını (10500 ədəd) toplamışdır.