Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARĞALI

  DARĞALI, A ş a ğ ı D a r ğ a l ı, Y u x a r ı D a r ğ a l ı – İrəvan xanlığının Gərniba­sar mahalında (9.9.1930 ildən Qəmərli, 4.9.1945 ildən Artaşat r­nu), Gərni çayının sol sahilində azərb.­-ların yaşadığı kənd. Qəmərli r­-nunun Yuva k.­-ndən çıxan ailələr tərəfindən salınmışdır. İrəvan xanlığı Ru­siya tərəfindən işğal olunduqdan sonra 1828–30 illərdə D.­-ya İranın Xoy və Salmas vil.-­lərindən gəlmə ermənilər də yerləşdiril­ mişdir. Ermənilər yaşadığı hissə Aşağı D., azərb.­lar yaşadığı hissə isə Yuxarı D. adlanırdı. 1918 ildə kənddən qovulmuş azərb. əhalisinin az bir hissəsi 1922 ildən sonra geri qayıtsa da, 1949 ildə yenidən Azərb.­-a deportasiya olunmuşdur. Sovet dövründə ayrı-­ayrı bölgələrdən gəlib burada məskunlaşan müsəlman kürdləri isə 1988 ildə kənddən qovulmuşdur. 1.12.1949 ildə kəndin adı dəyişdirilərək Anastasavan, 30.12.1957 ildə isə Haygezard qoyulmuş­dur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARĞALI

  DARĞALI, A ş a ğ ı D a r ğ a l ı, Y u x a r ı D a r ğ a l ı – İrəvan xanlığının Gərniba­sar mahalında (9.9.1930 ildən Qəmərli, 4.9.1945 ildən Artaşat r­nu), Gərni çayının sol sahilində azərb.­-ların yaşadığı kənd. Qəmərli r­-nunun Yuva k.­-ndən çıxan ailələr tərəfindən salınmışdır. İrəvan xanlığı Ru­siya tərəfindən işğal olunduqdan sonra 1828–30 illərdə D.­-ya İranın Xoy və Salmas vil.-­lərindən gəlmə ermənilər də yerləşdiril­ mişdir. Ermənilər yaşadığı hissə Aşağı D., azərb.­lar yaşadığı hissə isə Yuxarı D. adlanırdı. 1918 ildə kənddən qovulmuş azərb. əhalisinin az bir hissəsi 1922 ildən sonra geri qayıtsa da, 1949 ildə yenidən Azərb.­-a deportasiya olunmuşdur. Sovet dövründə ayrı-­ayrı bölgələrdən gəlib burada məskunlaşan müsəlman kürdləri isə 1988 ildə kənddən qovulmuşdur. 1.12.1949 ildə kəndin adı dəyişdirilərək Anastasavan, 30.12.1957 ildə isə Haygezard qoyulmuş­dur.

  DARĞALI

  DARĞALI, A ş a ğ ı D a r ğ a l ı, Y u x a r ı D a r ğ a l ı – İrəvan xanlığının Gərniba­sar mahalında (9.9.1930 ildən Qəmərli, 4.9.1945 ildən Artaşat r­nu), Gərni çayının sol sahilində azərb.­-ların yaşadığı kənd. Qəmərli r­-nunun Yuva k.­-ndən çıxan ailələr tərəfindən salınmışdır. İrəvan xanlığı Ru­siya tərəfindən işğal olunduqdan sonra 1828–30 illərdə D.­-ya İranın Xoy və Salmas vil.-­lərindən gəlmə ermənilər də yerləşdiril­ mişdir. Ermənilər yaşadığı hissə Aşağı D., azərb.­lar yaşadığı hissə isə Yuxarı D. adlanırdı. 1918 ildə kənddən qovulmuş azərb. əhalisinin az bir hissəsi 1922 ildən sonra geri qayıtsa da, 1949 ildə yenidən Azərb.­-a deportasiya olunmuşdur. Sovet dövründə ayrı-­ayrı bölgələrdən gəlib burada məskunlaşan müsəlman kürdləri isə 1988 ildə kənddən qovulmuşdur. 1.12.1949 ildə kəndin adı dəyişdirilərək Anastasavan, 30.12.1957 ildə isə Haygezard qoyulmuş­dur.