Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARIDAĞ

  DARIDAĞ – Azərb. Resp. Culfa r­-nu (Nax. MR) ərazisində, Dağüstü silsilənin ən yüksək zirvəsi. Әlincəçayla Qaradərə çayının arasındadır. Hünd. 1927 m. Konus­varı formadadır. D. ərazisində hələ 1920– 30­-cu illərdə aparılmış tədqiqatlar nəticəsin­də çox sayda faydalı qazıntı yataqları aşkar olunmuşdur. Әkin üçün yararlı olduğundan qədimdən dağın yuxarı hissələrində darı əkilirdi. Ehtimal ki, D. adı bununla əlaqə­dardır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARIDAĞ

  DARIDAĞ – Azərb. Resp. Culfa r­-nu (Nax. MR) ərazisində, Dağüstü silsilənin ən yüksək zirvəsi. Әlincəçayla Qaradərə çayının arasındadır. Hünd. 1927 m. Konus­varı formadadır. D. ərazisində hələ 1920– 30­-cu illərdə aparılmış tədqiqatlar nəticəsin­də çox sayda faydalı qazıntı yataqları aşkar olunmuşdur. Әkin üçün yararlı olduğundan qədimdən dağın yuxarı hissələrində darı əkilirdi. Ehtimal ki, D. adı bununla əlaqə­dardır.

  DARIDAĞ

  DARIDAĞ – Azərb. Resp. Culfa r­-nu (Nax. MR) ərazisində, Dağüstü silsilənin ən yüksək zirvəsi. Әlincəçayla Qaradərə çayının arasındadır. Hünd. 1927 m. Konus­varı formadadır. D. ərazisində hələ 1920– 30­-cu illərdə aparılmış tədqiqatlar nəticəsin­də çox sayda faydalı qazıntı yataqları aşkar olunmuşdur. Әkin üçün yararlı olduğundan qədimdən dağın yuxarı hissələrində darı əkilirdi. Ehtimal ki, D. adı bununla əlaqə­dardır.