Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARIDAĞ MƏRGMÜŞ YATAĞI

  DARIDAĞ MӘRGMÜŞ YATAĞI – Azərb. Resp. Culfa r­-nu (Nax. MR) ərazi­sində, Culfa ş.­ndən 8–9 km şm.-­ş.-­də, Darı­ dağ–Kəsəndağ dağlıq zolağındadır. Yataq 19 əsrin ortalarından məlumdur, vaxtilə is­tismar olunmuşdur. Geol. quruluşunda Kampan, Danimarka (əhəngdaşı, mergel), Paleosen (qumdaşı, gil), Orta və Üst Eosen (tufogen­çökmə süxurlar), Alt və Orta Oli­qosen (vulkanogen­çökmə süxurlar) yaşlı süxurlar iştirak edir. Bunlar yataq r-­nunda şm.­-q. istiqamətli Darıdağ antiklinalını əmələ gətirir. Filiz minerallaşması meridian istiqamətli çatlar boyunca təşəkkül tapmış­ dır. Yataqda üç tip filizləşmə qeyd olunur: şm. hissəsində ştokverk tipli realqar, auri­ piqment filizləri, mərkəzdə yuva tipli anti­monit filizləri və c.­da mərgmüşlü bulaq­ların səthə çıxdığı yerdə möhtəvi (püruz) tipli realqar filizləri. Yatağın şm. hissəsi qırışığın ox hissəsindən keçən yarılma zonasına aiddir və əsas ehtiyatlar bu hissədə toplanmışdır. Filiz cismi aşağıya doğru genişlənən ştokla təmsil olunur.


  Filiz kütləsi realqar, auripiqment, anti­ monit, melnikovit, pittisit, arsenopirit mine­ rallarından ibarətdir. Yataq hidrotermal mənşəlidir; turş maqmanın püskürməsilə əlaqədardır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARIDAĞ MƏRGMÜŞ YATAĞI

  DARIDAĞ MӘRGMÜŞ YATAĞI – Azərb. Resp. Culfa r­-nu (Nax. MR) ərazi­sində, Culfa ş.­ndən 8–9 km şm.-­ş.-­də, Darı­ dağ–Kəsəndağ dağlıq zolağındadır. Yataq 19 əsrin ortalarından məlumdur, vaxtilə is­tismar olunmuşdur. Geol. quruluşunda Kampan, Danimarka (əhəngdaşı, mergel), Paleosen (qumdaşı, gil), Orta və Üst Eosen (tufogen­çökmə süxurlar), Alt və Orta Oli­qosen (vulkanogen­çökmə süxurlar) yaşlı süxurlar iştirak edir. Bunlar yataq r-­nunda şm.­-q. istiqamətli Darıdağ antiklinalını əmələ gətirir. Filiz minerallaşması meridian istiqamətli çatlar boyunca təşəkkül tapmış­ dır. Yataqda üç tip filizləşmə qeyd olunur: şm. hissəsində ştokverk tipli realqar, auri­ piqment filizləri, mərkəzdə yuva tipli anti­monit filizləri və c.­da mərgmüşlü bulaq­ların səthə çıxdığı yerdə möhtəvi (püruz) tipli realqar filizləri. Yatağın şm. hissəsi qırışığın ox hissəsindən keçən yarılma zonasına aiddir və əsas ehtiyatlar bu hissədə toplanmışdır. Filiz cismi aşağıya doğru genişlənən ştokla təmsil olunur.


  Filiz kütləsi realqar, auripiqment, anti­ monit, melnikovit, pittisit, arsenopirit mine­ rallarından ibarətdir. Yataq hidrotermal mənşəlidir; turş maqmanın püskürməsilə əlaqədardır.

  DARIDAĞ MƏRGMÜŞ YATAĞI

  DARIDAĞ MӘRGMÜŞ YATAĞI – Azərb. Resp. Culfa r­-nu (Nax. MR) ərazi­sində, Culfa ş.­ndən 8–9 km şm.-­ş.-­də, Darı­ dağ–Kəsəndağ dağlıq zolağındadır. Yataq 19 əsrin ortalarından məlumdur, vaxtilə is­tismar olunmuşdur. Geol. quruluşunda Kampan, Danimarka (əhəngdaşı, mergel), Paleosen (qumdaşı, gil), Orta və Üst Eosen (tufogen­çökmə süxurlar), Alt və Orta Oli­qosen (vulkanogen­çökmə süxurlar) yaşlı süxurlar iştirak edir. Bunlar yataq r-­nunda şm.­-q. istiqamətli Darıdağ antiklinalını əmələ gətirir. Filiz minerallaşması meridian istiqamətli çatlar boyunca təşəkkül tapmış­ dır. Yataqda üç tip filizləşmə qeyd olunur: şm. hissəsində ştokverk tipli realqar, auri­ piqment filizləri, mərkəzdə yuva tipli anti­monit filizləri və c.­da mərgmüşlü bulaq­ların səthə çıxdığı yerdə möhtəvi (püruz) tipli realqar filizləri. Yatağın şm. hissəsi qırışığın ox hissəsindən keçən yarılma zonasına aiddir və əsas ehtiyatlar bu hissədə toplanmışdır. Filiz cismi aşağıya doğru genişlənən ştokla təmsil olunur.


  Filiz kütləsi realqar, auripiqment, anti­ monit, melnikovit, pittisit, arsenopirit mine­ rallarından ibarətdir. Yataq hidrotermal mənşəlidir; turş maqmanın püskürməsilə əlaqədardır.