Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARIDAĞ MİNERAL SU YATAĞI

  DARIDAĞ MİNERAL SU YATAĞI –Azərb. Resp. Culfa r­-nu (Nax. MR) ərazi­sində, Culfa ş.­ndən 8 km şm.­-ş.­-də, Darı­dağın ətəyində, dəniz səviyyəsindən 800– 900 m hünd.­-də, Darıdağ mərgmüş yatağı yaxınlığındadır. 5 bulaq və 32 kəşfiyyat quyusundan ibarətdir. Yataq Tabaşir yaşlı alevrolit, mergel və tuflu qumdaşıların tek­tonik qırılmaları ilə əlaqədardır. Suyun temp­ru 40–53°C, ehtiyatı 4507 m3/gün, minerallaşma dərəcəsi 20–23 q/l təsdiq edilmişdir.


  Balneoloji tərkibi:

                                                         As21 mq/l CO2 0,8 M20–23·

                                                                
                                                            · pH6,6 D4507m3/günT40–53°C


  Suyu karbon qazlı, mərgmüşlü, yüksək minerallaşmış xlorlu­hidrokarbonatlı­natri­ umludur; Kudova (Polşa), Lya­Burbul (Fransa), Dürkgeym (Almaniya), Sineqorsk (Rusiya) sularının analoqudur. Lakin suyu­ nun tərkibindəki mineral duzların mütəna­ sibliyinə görə onlardan üstündür. Ürək əzə­ ləsinin distrofiyası, maddələr mübadiləsinin pozulması, oynaq və ginekoloji xəstəliklə­ rin müalicəsində istifadə olunur. Su yatağı bazasında karbon qazı istehsal edən z­-d və müalicə müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARIDAĞ MİNERAL SU YATAĞI

  DARIDAĞ MİNERAL SU YATAĞI –Azərb. Resp. Culfa r­-nu (Nax. MR) ərazi­sində, Culfa ş.­ndən 8 km şm.­-ş.­-də, Darı­dağın ətəyində, dəniz səviyyəsindən 800– 900 m hünd.­-də, Darıdağ mərgmüş yatağı yaxınlığındadır. 5 bulaq və 32 kəşfiyyat quyusundan ibarətdir. Yataq Tabaşir yaşlı alevrolit, mergel və tuflu qumdaşıların tek­tonik qırılmaları ilə əlaqədardır. Suyun temp­ru 40–53°C, ehtiyatı 4507 m3/gün, minerallaşma dərəcəsi 20–23 q/l təsdiq edilmişdir.


  Balneoloji tərkibi:

                                                         As21 mq/l CO2 0,8 M20–23·

                                                                
                                                            · pH6,6 D4507m3/günT40–53°C


  Suyu karbon qazlı, mərgmüşlü, yüksək minerallaşmış xlorlu­hidrokarbonatlı­natri­ umludur; Kudova (Polşa), Lya­Burbul (Fransa), Dürkgeym (Almaniya), Sineqorsk (Rusiya) sularının analoqudur. Lakin suyu­ nun tərkibindəki mineral duzların mütəna­ sibliyinə görə onlardan üstündür. Ürək əzə­ ləsinin distrofiyası, maddələr mübadiləsinin pozulması, oynaq və ginekoloji xəstəliklə­ rin müalicəsində istifadə olunur. Su yatağı bazasında karbon qazı istehsal edən z­-d və müalicə müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 

  DARIDAĞ MİNERAL SU YATAĞI

  DARIDAĞ MİNERAL SU YATAĞI –Azərb. Resp. Culfa r­-nu (Nax. MR) ərazi­sində, Culfa ş.­ndən 8 km şm.­-ş.­-də, Darı­dağın ətəyində, dəniz səviyyəsindən 800– 900 m hünd.­-də, Darıdağ mərgmüş yatağı yaxınlığındadır. 5 bulaq və 32 kəşfiyyat quyusundan ibarətdir. Yataq Tabaşir yaşlı alevrolit, mergel və tuflu qumdaşıların tek­tonik qırılmaları ilə əlaqədardır. Suyun temp­ru 40–53°C, ehtiyatı 4507 m3/gün, minerallaşma dərəcəsi 20–23 q/l təsdiq edilmişdir.


  Balneoloji tərkibi:

                                                         As21 mq/l CO2 0,8 M20–23·

                                                                
                                                            · pH6,6 D4507m3/günT40–53°C


  Suyu karbon qazlı, mərgmüşlü, yüksək minerallaşmış xlorlu­hidrokarbonatlı­natri­ umludur; Kudova (Polşa), Lya­Burbul (Fransa), Dürkgeym (Almaniya), Sineqorsk (Rusiya) sularının analoqudur. Lakin suyu­ nun tərkibindəki mineral duzların mütəna­ sibliyinə görə onlardan üstündür. Ürək əzə­ ləsinin distrofiyası, maddələr mübadiləsinin pozulması, oynaq və ginekoloji xəstəliklə­ rin müalicəsində istifadə olunur. Su yatağı bazasında karbon qazı istehsal edən z­-d və müalicə müəssisəsi fəaliyyət göstərir.