Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARLİNQ

  DÁRLİNQ, yuxarı axınında Baruon – Avstraliyanın c.­-ş.­-ində çay. Murrey çayının sağ qolu. Uz. 2740 km, hövzəsinin sah. 650 min km2­-dir. Nyu­İnqlend silsiləsinin (Bö­yük Suayrıcı silsilə sistemi) q. yamacların­ dan başlanır, aşağı axınında yarımsəhra ilə axır. Yağış suları ilə qidalanır. Suyun səviy­yəsi ilboyu kəskin dəyişir, bəzi yerlərdə sə­viyyə tərəddüdü 6–8 -ə çatır. İlin quraq vaxtında aşağı axınında quruyur. Ortaillik su sərfi 42 m3/san. Suvarmada istifadə olunur.

   Дарлинг чайы. Австралийа.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARLİNQ

  DÁRLİNQ, yuxarı axınında Baruon – Avstraliyanın c.­-ş.­-ində çay. Murrey çayının sağ qolu. Uz. 2740 km, hövzəsinin sah. 650 min km2­-dir. Nyu­İnqlend silsiləsinin (Bö­yük Suayrıcı silsilə sistemi) q. yamacların­ dan başlanır, aşağı axınında yarımsəhra ilə axır. Yağış suları ilə qidalanır. Suyun səviy­yəsi ilboyu kəskin dəyişir, bəzi yerlərdə sə­viyyə tərəddüdü 6–8 -ə çatır. İlin quraq vaxtında aşağı axınında quruyur. Ortaillik su sərfi 42 m3/san. Suvarmada istifadə olunur.

   Дарлинг чайы. Австралийа.

  DARLİNQ

  DÁRLİNQ, yuxarı axınında Baruon – Avstraliyanın c.­-ş.­-ində çay. Murrey çayının sağ qolu. Uz. 2740 km, hövzəsinin sah. 650 min km2­-dir. Nyu­İnqlend silsiləsinin (Bö­yük Suayrıcı silsilə sistemi) q. yamacların­ dan başlanır, aşağı axınında yarımsəhra ilə axır. Yağış suları ilə qidalanır. Suyun səviy­yəsi ilboyu kəskin dəyişir, bəzi yerlərdə sə­viyyə tərəddüdü 6–8 -ə çatır. İlin quraq vaxtında aşağı axınında quruyur. Ortaillik su sərfi 42 m3/san. Suvarmada istifadə olunur.

   Дарлинг чайы. Австралийа.