Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARRELL

  DÁRRELL (Durrell) Lorens Corc (27.2.1912, Hindistan, Darjilinq – 7.11.1990, Fransa, Somyer) – ingilis yazıçısı. C. Dar­rellin qardaşıdır. Hindistan və İngiltərənin özəl məktəblərində (1923–30) oxumuşdur. İsgəndəriyyədə Britaniya konsulluğunun əməkdaşı (1941–47), Belqradda Britaniya səfirliyinin mətbuat katibi (1949–52), Nikosiyada ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə zabit (1952–56) olmuşdur. Әdəbi debütü “Qəribə fraqment: 16–19 yaşlarında yazılmış şeir­lər” (1931) toplu­sudur. H.Millerin təsiri altında yaz­dığı “Qara kitab: Çəkişmə” (1938) romanını D., ədəbi yaradıcılığının əsl başlanğıcı hesab edirdi. “İsgəndə­riyyə kvarteti” tet­ralogiyasının (“Justina”, 1957; “Baltazar”, 1958; “Mauntoliv”, 1958; “Klea”,1959) nəşri D.-­ə böyük şöhrət qazandırdı. İlk üç romanında D. İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində İsgəndəriyyədəki həyatı müxtəlif nöqteyi­nəzərdən təsvir etmişdir. “Afrodi­tanın qiyamı” dilogiyası (“Tunc”, 1968; “Nunquam”, 1970) müasir cəmiyyətdə mədəniyyət problemlərinə həsr olunmuş­dur. “Monsenyor, yaxud Cəhalət knyazı” (1974), “Liviya, yaxud Diri­diri basdı­rılmış” (1978), ”Konstans” (1982), “Se­bastyan, yaxud Hər şeyə üstün gələn ehtiraslar”(1983) romanları D. yaradıcılığının “Avinyon kvinteti” silsiləsinə daxildir. Adalar haqqında lirik­etnoqrafik oçerkləri var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARRELL

  DÁRRELL (Durrell) Lorens Corc (27.2.1912, Hindistan, Darjilinq – 7.11.1990, Fransa, Somyer) – ingilis yazıçısı. C. Dar­rellin qardaşıdır. Hindistan və İngiltərənin özəl məktəblərində (1923–30) oxumuşdur. İsgəndəriyyədə Britaniya konsulluğunun əməkdaşı (1941–47), Belqradda Britaniya səfirliyinin mətbuat katibi (1949–52), Nikosiyada ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə zabit (1952–56) olmuşdur. Әdəbi debütü “Qəribə fraqment: 16–19 yaşlarında yazılmış şeir­lər” (1931) toplu­sudur. H.Millerin təsiri altında yaz­dığı “Qara kitab: Çəkişmə” (1938) romanını D., ədəbi yaradıcılığının əsl başlanğıcı hesab edirdi. “İsgəndə­riyyə kvarteti” tet­ralogiyasının (“Justina”, 1957; “Baltazar”, 1958; “Mauntoliv”, 1958; “Klea”,1959) nəşri D.-­ə böyük şöhrət qazandırdı. İlk üç romanında D. İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində İsgəndəriyyədəki həyatı müxtəlif nöqteyi­nəzərdən təsvir etmişdir. “Afrodi­tanın qiyamı” dilogiyası (“Tunc”, 1968; “Nunquam”, 1970) müasir cəmiyyətdə mədəniyyət problemlərinə həsr olunmuş­dur. “Monsenyor, yaxud Cəhalət knyazı” (1974), “Liviya, yaxud Diri­diri basdı­rılmış” (1978), ”Konstans” (1982), “Se­bastyan, yaxud Hər şeyə üstün gələn ehtiraslar”(1983) romanları D. yaradıcılığının “Avinyon kvinteti” silsiləsinə daxildir. Adalar haqqında lirik­etnoqrafik oçerkləri var.

  DARRELL

  DÁRRELL (Durrell) Lorens Corc (27.2.1912, Hindistan, Darjilinq – 7.11.1990, Fransa, Somyer) – ingilis yazıçısı. C. Dar­rellin qardaşıdır. Hindistan və İngiltərənin özəl məktəblərində (1923–30) oxumuşdur. İsgəndəriyyədə Britaniya konsulluğunun əməkdaşı (1941–47), Belqradda Britaniya səfirliyinin mətbuat katibi (1949–52), Nikosiyada ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə zabit (1952–56) olmuşdur. Әdəbi debütü “Qəribə fraqment: 16–19 yaşlarında yazılmış şeir­lər” (1931) toplu­sudur. H.Millerin təsiri altında yaz­dığı “Qara kitab: Çəkişmə” (1938) romanını D., ədəbi yaradıcılığının əsl başlanğıcı hesab edirdi. “İsgəndə­riyyə kvarteti” tet­ralogiyasının (“Justina”, 1957; “Baltazar”, 1958; “Mauntoliv”, 1958; “Klea”,1959) nəşri D.-­ə böyük şöhrət qazandırdı. İlk üç romanında D. İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində İsgəndəriyyədəki həyatı müxtəlif nöqteyi­nəzərdən təsvir etmişdir. “Afrodi­tanın qiyamı” dilogiyası (“Tunc”, 1968; “Nunquam”, 1970) müasir cəmiyyətdə mədəniyyət problemlərinə həsr olunmuş­dur. “Monsenyor, yaxud Cəhalət knyazı” (1974), “Liviya, yaxud Diri­diri basdı­rılmış” (1978), ”Konstans” (1982), “Se­bastyan, yaxud Hər şeyə üstün gələn ehtiraslar”(1983) romanları D. yaradıcılığının “Avinyon kvinteti” silsiləsinə daxildir. Adalar haqqında lirik­etnoqrafik oçerkləri var.