Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARVAZ SİLSİLƏSİ

  DARVÁZ SİLSİLӘSİ – Qərbi Pamirdə, Tacikistan ərazisində dağ silsiləsi. Enlik is­tiqamətində 200 km-­ədək uzanır. Obixin­qou, Pənc və Vanç çayları arasındadır. 5000 m-­i aşan 50­-dən çox zirvəsi var; yüksək nöqtəsi Arnavad d.­-dır (5992 m). Qranit və metamorfik şistlərdən ibarətdir. C. yamacı dik, şm. yamacı mailidir; çöl və ağac­kol bitkiləri ilə örtülüdür; yuxarıları subalp və Alp çəmənlikləridir. 4200–4400 -dən yu­ xarıda daimi qar və buzlaqlar (ümumi sah. 500 km2­-dən çox) var; ən irisi Coğrafiya Cəmiyyəti buzlağıdır. Təqr. 70 aşırım mə­lumdur. Alpinizm inkişaf etmişdir.

   Дарваз силсиляси.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARVAZ SİLSİLƏSİ

  DARVÁZ SİLSİLӘSİ – Qərbi Pamirdə, Tacikistan ərazisində dağ silsiləsi. Enlik is­tiqamətində 200 km-­ədək uzanır. Obixin­qou, Pənc və Vanç çayları arasındadır. 5000 m-­i aşan 50­-dən çox zirvəsi var; yüksək nöqtəsi Arnavad d.­-dır (5992 m). Qranit və metamorfik şistlərdən ibarətdir. C. yamacı dik, şm. yamacı mailidir; çöl və ağac­kol bitkiləri ilə örtülüdür; yuxarıları subalp və Alp çəmənlikləridir. 4200–4400 -dən yu­ xarıda daimi qar və buzlaqlar (ümumi sah. 500 km2­-dən çox) var; ən irisi Coğrafiya Cəmiyyəti buzlağıdır. Təqr. 70 aşırım mə­lumdur. Alpinizm inkişaf etmişdir.

   Дарваз силсиляси.

  DARVAZ SİLSİLƏSİ

  DARVÁZ SİLSİLӘSİ – Qərbi Pamirdə, Tacikistan ərazisində dağ silsiləsi. Enlik is­tiqamətində 200 km-­ədək uzanır. Obixin­qou, Pənc və Vanç çayları arasındadır. 5000 m-­i aşan 50­-dən çox zirvəsi var; yüksək nöqtəsi Arnavad d.­-dır (5992 m). Qranit və metamorfik şistlərdən ibarətdir. C. yamacı dik, şm. yamacı mailidir; çöl və ağac­kol bitkiləri ilə örtülüdür; yuxarıları subalp və Alp çəmənlikləridir. 4200–4400 -dən yu­ xarıda daimi qar və buzlaqlar (ümumi sah. 500 km2­-dən çox) var; ən irisi Coğrafiya Cəmiyyəti buzlağıdır. Təqr. 70 aşırım mə­lumdur. Alpinizm inkişaf etmişdir.

   Дарваз силсиляси.