Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARVİN SAYI (KÜPƏSİ) NEFT-QAZ YATAĞI

  DARVİN SAYI (KÜPӘSİ) NEFT­-QAZ YATAĞI – Xəzər dənizinin Azərb. sekto­runda, Abşeron arxipelaqı neftli­-qazlı r­-nun­da, Bakı ş.­-ndən 40 km şm.­-ş.-­də, Pirallahı a.-ndan 6 km şm.­-da yerləşir. Yatağın yerləş­diyi sahədə dənizin dərinliyi 10–25 m ara­sında dəyişir. Sahədə 1934–38 illərdə struk­tur xəritəyəalma və dəniz elektrik kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Darvin sayı tektonik cəhətdən Darvin sayı–Pirallahı adası–Gür­ gan­dəniz–Cənub antiklinal xəttində yerlə­şir və asimmetrik braxiantiklinal qırışıqdır. Qırışıq meridional istiqamətdə uzanır, Pir­allahı qırışığı ilə dirsəkvarı birləşir, q. qana­dı ş. qanadına nisbətən dikdir. Strukturun amplitudası 50 -dən 200 m-­ə qədər dəyi­şir. Xəritəyəalma və kəşfiyyat qazması mə­lumatlarına, eləcə də aeroplanalmaya görə qırışıq bir çox eninə və uzununa qırılmalarla mürəkkəbləşmiş və bu qırılmalar onu 6 tekonik sahəyə bölmüşdür. Struktur Qırma­kialtı lay dəstəsinin tavanına görə 1100– 1900 m izoxətt üzrə qapanır, ölçüləri 13,5×3,5 km təşkil edir. Sahədə axtarış­ kəşfiyyat qazmasına 1949 ildə başlanıl­mışdır. Yataq 1950 ildə açılmış (quyu № 735, Qala lay dəstəsi, 3 t/gün neft), həmin ildə də istismara verilmişdir. Yatağın kə­silişində qalınlığı 2600 m-­ə çatan Miosen– Dördüncü dövr çöküntüləri iştirak edir. Yatağın əsas neftli-­qazlı obyektləri Qır­makialtı və Qırmaki lay dəstələridir. Kol­lektorların məsaməliliyi 24–26%, keçiri­ciliyi 0,21 mkm2­-dir. Neftin sıxlığı 924 kq/m3, tərkibində parafinin miqdarı 0,70%, asfaltenlər 0,80%, qatran 9%­dir. İşlən­mənin əvvəlindən 1.1.2011 ilə qədər cəmi 16,9 mln. t neft, 1,4 mlrd. m3 qaz hasil edilmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARVİN SAYI (KÜPƏSİ) NEFT-QAZ YATAĞI

  DARVİN SAYI (KÜPӘSİ) NEFT­-QAZ YATAĞI – Xəzər dənizinin Azərb. sekto­runda, Abşeron arxipelaqı neftli­-qazlı r­-nun­da, Bakı ş.­-ndən 40 km şm.­-ş.-­də, Pirallahı a.-ndan 6 km şm.­-da yerləşir. Yatağın yerləş­diyi sahədə dənizin dərinliyi 10–25 m ara­sında dəyişir. Sahədə 1934–38 illərdə struk­tur xəritəyəalma və dəniz elektrik kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Darvin sayı tektonik cəhətdən Darvin sayı–Pirallahı adası–Gür­ gan­dəniz–Cənub antiklinal xəttində yerlə­şir və asimmetrik braxiantiklinal qırışıqdır. Qırışıq meridional istiqamətdə uzanır, Pir­allahı qırışığı ilə dirsəkvarı birləşir, q. qana­dı ş. qanadına nisbətən dikdir. Strukturun amplitudası 50 -dən 200 m-­ə qədər dəyi­şir. Xəritəyəalma və kəşfiyyat qazması mə­lumatlarına, eləcə də aeroplanalmaya görə qırışıq bir çox eninə və uzununa qırılmalarla mürəkkəbləşmiş və bu qırılmalar onu 6 tekonik sahəyə bölmüşdür. Struktur Qırma­kialtı lay dəstəsinin tavanına görə 1100– 1900 m izoxətt üzrə qapanır, ölçüləri 13,5×3,5 km təşkil edir. Sahədə axtarış­ kəşfiyyat qazmasına 1949 ildə başlanıl­mışdır. Yataq 1950 ildə açılmış (quyu № 735, Qala lay dəstəsi, 3 t/gün neft), həmin ildə də istismara verilmişdir. Yatağın kə­silişində qalınlığı 2600 m-­ə çatan Miosen– Dördüncü dövr çöküntüləri iştirak edir. Yatağın əsas neftli-­qazlı obyektləri Qır­makialtı və Qırmaki lay dəstələridir. Kol­lektorların məsaməliliyi 24–26%, keçiri­ciliyi 0,21 mkm2­-dir. Neftin sıxlığı 924 kq/m3, tərkibində parafinin miqdarı 0,70%, asfaltenlər 0,80%, qatran 9%­dir. İşlən­mənin əvvəlindən 1.1.2011 ilə qədər cəmi 16,9 mln. t neft, 1,4 mlrd. m3 qaz hasil edilmişdir.

  DARVİN SAYI (KÜPƏSİ) NEFT-QAZ YATAĞI

  DARVİN SAYI (KÜPӘSİ) NEFT­-QAZ YATAĞI – Xəzər dənizinin Azərb. sekto­runda, Abşeron arxipelaqı neftli­-qazlı r­-nun­da, Bakı ş.­-ndən 40 km şm.­-ş.-­də, Pirallahı a.-ndan 6 km şm.­-da yerləşir. Yatağın yerləş­diyi sahədə dənizin dərinliyi 10–25 m ara­sında dəyişir. Sahədə 1934–38 illərdə struk­tur xəritəyəalma və dəniz elektrik kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Darvin sayı tektonik cəhətdən Darvin sayı–Pirallahı adası–Gür­ gan­dəniz–Cənub antiklinal xəttində yerlə­şir və asimmetrik braxiantiklinal qırışıqdır. Qırışıq meridional istiqamətdə uzanır, Pir­allahı qırışığı ilə dirsəkvarı birləşir, q. qana­dı ş. qanadına nisbətən dikdir. Strukturun amplitudası 50 -dən 200 m-­ə qədər dəyi­şir. Xəritəyəalma və kəşfiyyat qazması mə­lumatlarına, eləcə də aeroplanalmaya görə qırışıq bir çox eninə və uzununa qırılmalarla mürəkkəbləşmiş və bu qırılmalar onu 6 tekonik sahəyə bölmüşdür. Struktur Qırma­kialtı lay dəstəsinin tavanına görə 1100– 1900 m izoxətt üzrə qapanır, ölçüləri 13,5×3,5 km təşkil edir. Sahədə axtarış­ kəşfiyyat qazmasına 1949 ildə başlanıl­mışdır. Yataq 1950 ildə açılmış (quyu № 735, Qala lay dəstəsi, 3 t/gün neft), həmin ildə də istismara verilmişdir. Yatağın kə­silişində qalınlığı 2600 m-­ə çatan Miosen– Dördüncü dövr çöküntüləri iştirak edir. Yatağın əsas neftli-­qazlı obyektləri Qır­makialtı və Qırmaki lay dəstələridir. Kol­lektorların məsaməliliyi 24–26%, keçiri­ciliyi 0,21 mkm2­-dir. Neftin sıxlığı 924 kq/m3, tərkibində parafinin miqdarı 0,70%, asfaltenlər 0,80%, qatran 9%­dir. İşlən­mənin əvvəlindən 1.1.2011 ilə qədər cəmi 16,9 mln. t neft, 1,4 mlrd. m3 qaz hasil edilmişdir.